NPR 9200 ‘Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden’ gepubliceerd

Al geruime tijd is er gewerkt aan de ontwikkeling een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden. Eindelijk is er een document waar zowel de leveranciers, inspecteurs als (eind)gebruikers zich in hebben kunnen vinden: NPR 9200 ‘Metalen ophangcontructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden’. Deze NPR wordt eind 2016 geëvalueerd. Belanghebbende partijen die dan willen meepraten, kunnen zich melden bij NEN en hun gegevens mailen naar mb@nen.nl.

In het huidige Bouwbesluit staat dat een gebouw geen gevaar mag opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Hiervoor zijn onder meer voorschriften vastgelegd over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Met verschillende nationale en Europese normen kan worden aangetoond dat aan bepaalde prestatie-eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan. Echter, de bijzondere kenmerken van zwembaden vragen om een specifieke aanpak.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.In een overdekt zwembad kan een (zeer) agressief corrosief milieu heersen. Corrosie kan tot ernstige verzwakking leiden in de doorsnede, waardoor bezwijking zonder enige vorm van waarschuwing kan optreden. Om deze reden zijn er bijzondere eisen te stellen aan voor ophanging of bevestiging in een zwembad. In NPR 9200 ‘Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden’ wordt aandacht gegeven aan het opstellen van onder andere een inspectieplan en het uitvoeren van de inspectie. Ook wordt geadviseerd over al dan niet toe te passen materialen, in het bijzonder metalen.

In 2013 is er een rapport verschenen over RVS zwembaden: ‘TNO 2013 R11051 Deskundigenrapport toepassing en inspectie van roestvaststaal (RVS) in zwembaden’. Dit rapport is kosteloos te downloaden bij de Rijksoverheid.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de NPR of voor deelname aan het ontwikkelen van normen voor plafonds en/of corrosie: Taco van den Broek, Consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 269 01 64 of e-mail taco.vandenbroek@nen.nl.

Bron: Nen


advertentie

VDH Watertechnology