Noodloket niet voor jou? Meld ontbrekende SBI code!

De ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus heeft de zwembranche hard geraakt. Vanuit de overheid is toegezegd dat alle ondernemingen die direct moesten sluiten worden gecompenseerd. Voor één van deze maatregelen -Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)- kun je nu een aanvraag indienen. Maar helaas komt niet iedereen binnen de zwembranche hiervoor in aanmerking. Is dit het geval? Dan vraagt de overheid dit te melden.

Meld ontbrekende code

Wanneer de SBI code er niet tussenstaat, betekent dat  geen € 4.000. Vooral zwemscholen vallen nog steeds buiten de boot. Dat terwijl uit de eerste gegevens van onze enquete blijkt dat vooral zwemscholen financiële steun zoeken bij het steunpakket (70%) en niet zozeer bij de gemeente (27%). Ook exploitatiemaatschappijen maken hier gebruik van (78%), maar kloppen ook aan bij de gemeente (63%). Gemeentelijke zwembaden maken het minst gebruik van het steunpakket (25%). Nu nog niet iedereen in aanmerking komt voor het noodloket, is actie dus noodzakelijk. Iedereen waarvan de SBI code ontbreekt, moet dit daarom melden.

Huur

TOGS is een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 en is bedoeld om gedupeerden tegemoet te komen in de vaste lasten. De overheid doelt hierbij vooral op de huur, omdat dit vaak een aanzienlijk deel aan vaste lasten is. Dit geldt ook voor zwemscholen, meer dan 30% van de zwemscholen moet (een gedeelte van de) huur betalen terwijl en er geen inkomsten zijn. In sommige gevallen is het opgeschort (17%), maar moet het uiteindelijk nog steeds worden betaald. Daarnaast zijn er zwemscholen met een eigen zwembad die hun lening moeten aflossen (20%). Nu er nog zoveel onzeker is zou het dus ook fijn zijn als zwembaden die nu nog huur doorberekenen met zwemscholen kijken naar een passende oplossing.

Sta jij er niet tussen, maar heb je dit nog niet gemeld. Doen! Ook als je misschien denkt dat die steun voor jou nu niet noodzakelijk is, doe het dan voor je collega’s.

‘We doen wat nodig is’

Wij vroegen de politiek waarom nog niet onze gehele branche wordt gecompenseerd, terwijl alle zwembaden en zwemscholen wel moesten sluiten. Thierry Aartsen (namens de VVD woordvoerder MKB en Ondernemers in de Tweede Kamer) liet ons weten dat onze sector nu inderdaad nog niet geheel onder de regeling valt, maar dat hier hard aan wordt gewerkt. Ook Wiebes geeft aan dat er nog ruimte is en dat als ondernemers door een verkeerde registratie tussen wal en schip dreigen te vallen, zij dit zeker zullen bekijken. “Die flexibiliteit is er. Het zijn uitzonderlijke en ruige tijden, we doen wat nodig is’”. Het kan dus nog zeker goedkomen, maar doorvoor is wel actie nodig!

Voor meer informatie:
Aanvraag TOGS (Noodloket)
Lijst SBI codes
Melden ontbreken SBI code
Informatie TOGS (Noodloket)
Maatwerkregeling: 088 0424242.