Nieuwbouw zwembad De Fluit Leidschendam in zicht

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben het definitieve programma van eisen voor een nieuw zwembad De Fluit vastgesteld. Dat bestaat uit een wedstrijdbad, een doelgroepenbad, een peuter-/kleuterbad binnen en een waterspeeltuin buiten. Een buitenbad vormt geen onderdeel van dit programma. Besloten is om het buitenbad al vanaf zomer 2013 te sluiten. Dat levert een besparing van € 100.000 per jaar op. Dat bedrag wordt gebruikt voor het nieuw te bouwen zwembad. De gemeenteraad moet nog instemmen met het programma van eisen van de nieuwbouw, dat mede tot stand kwam met vertegenwoordigers van de vaste gebruikersgroepen.

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil een aantrekkelijke woonstad zijn met goede basisvoorzieningen; een zwembad is zo’n basisvoorziening. De gemeente heeft momenteel twee zwembaden: Forum Kwadraat en De Fluit. Zwembad De Fluit is inmiddels 41 jaar oud en toe aan vernieuwing. In december 2011 werden twee mogelijkheden in beeld gebracht; renovatie en nieuwbouw. Onderzoek liet zien dat renoveren duurder is als nieuwbouw. Indien mogelijk gaat het college van burgemeester en wethouders niet zelf investeren in het nieuwe bad. De voorkeur gaat uit naar marktpartijen die geïnteresseerd zijn om de investering voor hun rekening te nemen. Dat geldt ook voor de exploitatie voor een langere periode tegen een van te voren vastgelegde exploitatiebijdrage. Het beschikbare budget is toereikend voor het duurzaam openhouden van twee zwembaden: het nieuwe zwembad De Fluit en tegelijkertijd het behoud van zwembad Forum Kwadraat.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Het nieuwe zwembad komt op de locatie van het huidige buitenbad. Gebruikers van het binnenbad kunnen tijdens de nieuwbouw gewoon blijven zwemmen. In de raadsvergadering van 18 december wordt het Programma van Eisen vastgesteld. De verwachting is dat in 2014 de voorbereidingen voor de bouw worden getroffen.


advertentie

Dewi Online