‘Nieuw zwembadbesluit in de startblokken’

IWC-poolspa
Op 1 juli 2015 zal het nieuwe Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) in werking treden. Dit nieuwe besluit levert kansen voor zwembadexploitanten om water en energie te besparen. Daar staat tegenover dat de kwaliteitseisen aangescherpt worden, wat door velen als bezwarend gezien wordt. Een van de nieuwe eisen is dat zwembadhouders een risicoanalyse moeten opstellen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Ook moeten ze aangeven welke maatregelen ze gaan treffen om deze risico’s te minimaliseren, in de vorm van een beheersplan.

Veel zwembadhouders hebben weinig tot geen ervaring met het inschatten en beoordelen van risico’s in hun accommodatie. Tijdens dit symposium worden het nieuwe besluit en het bijbehorende risicomodel gepresenteerd. Ook worden handvatten gegeven voor het beheersen van de risico’s op het gebied van de microbiologische, chemische en fysieke veiligheid. Zwembadexploitanten krijgen onder het nieuwe besluit veel meer zelfregulerende mogelijkheden. Een van de vragen daarbij is hoe de provincies of regionale uitvoeringsdiensten daar ten aanzien van handhaving mee omgaan.

Deze dag is niet alleen bestemd voor zwembadexploitanten van openbare zwembaden. De reikwijdte van het nieuwe Bhvbz is juist opgerekt waardoor ook zwemvijvers, floatingtanks, fish-spa’s en waterspeeltuinen onder de regeling vallen. Daarnaast vielen peuterbaden, campingbaden, hotelbaden, sauna’s en gezondheidsinstellingen al onder de reikwijdte van de huidige regeling, dit blijft ongewijzigd. Deze dag wordt georganiseerd voor alle managers, beheerders en technici van hiervoor genoemde instellingen. Ook voor laboratoria, adviseurs en installateurs, die in deze accommodaties werkzaam zijn, is deze dag interessant.

Aansluitend aan dit nationale symposium zal de internationale zwembadconferentie, 6th International Conference Swimming Pools & Spas (ICSPS) starten.

Kijk voor meer informatie op www.startschotBhvbz.nl

 
deel op twitter deel op facebook