11 oktober - ZwembadBranche Dag

Herstarten na de lockdown: lessen geleerd

Maandag is er weer een persconferentie. Grote vraag is: gaan we verder versoepelen? Alles valt of staat met de ontwikkeling van de cijfers. Gaat deze de goede kant op of niet. Als er weer versoepelingen mogelijk zijn, laten we hopen dat dan ook in het voordeel van de zwembranche zal zijn. We weten het pas na de persconferentie. Wat we wel zeker weten is dat hoe langer deze situatie duurt, hoe dichterbij het moment van heropenen van de zwembranche komt. Veel zwembaden en zwemscholen zijn er in ieder geval al op voorbereid. Zij zijn helemaal klaar om direct na het verlossende woord van onze premier op te starten. Wat zijn nu de aandachtspunten en wat hebben we geleerd van de vorige opstart? Wij vroegen het jullie in onze inventarisatie.

Opstarten zwemles en doelgroepactiviteiten

Wat doet de sluiting en lockdown met kinderen en wat betekent dat voor de eerste zwemlessen? Is er een achterstand of juist niet? Overduidelijk maken de meesten zich eerder zorgen over de conditie, omdat kinderen nu minder bewegen, dan over de techniek. Met name de ervaringen uit de eerste lockdown geven het vertrouwen dat de kinderen het niet zo snel verleren en ook weer snel zullen oppakken. De eerste lessen wil men daarom vooral kijken waar de kinderen staan en hen ook de gelegenheid geven om weer even te wennen, een aantal vergelijkt het met de eerste lessen na de zomervakantie. Sommigen geven aan het niveau te willen testen met een spelparcours of hiervoor een aantal extra lessen in te plannen. Ook wordt genoemd de scores in het leerlingvolgsysteem even op rood te zetten om van daaruit weer alles in te vullen en het opzetten van transitieklasjes. Bij de doelgroepactiviteiten zullen de meeste eerste lessen eveneens in het teken staan van wennen en conditie opbouwen. Sommigen korten de lessen in, anderen beginnen met een nulmeting of bieden nu meer verschillende niveaus aan. Vooral is er aandacht voor de ouderen. Als zij weer gaan beginnen, hebben velen van hen al een jaar niet gezwommen. Langzaam opbouwen is dan des te belangrijker.

Lees ook: Aandacht geven en plezier maken kan straks én nu het verschil maken

Wegwerken wachtlijsten

Nu de sluiting alweer 3 maanden duurt, lopen de wachtlijsten op. Zeker ook omdat de lessen vorig jaar in totaal ook al minimaal 10 weken hebben stilgelegen. Hoe maken we dan straks een inhaalslag? De meeste zwemlesaanbieders kijken vooral naar het aanbieden van extra lesmomenten. Voor velen zal het nog wel een puzzel zijn, voor extra lessen moet er ook voldoende personeel en water beschikbaar zijn en dat is niet voor elke zwemlesaanbieder het geval. Om de capaciteit uit te breiden wordt ook gekeken naar oplossingen zoals het inkorten van de lessen van een uur naar 45 minuten en er zijn plannen om in de zomervakantie door te gaan met zwemles. Ook wordt gekeken naar het inwisselen van een aantal uur banenzwemmen, doelgroepactiviteiten en recreatief zwemmen voor zwemlessen. Sommige aanbieders kiezen voor versnelde trajecten zoals turbocursussen, anderen juist bewust niet. Ook wordt geopperd om een extra zwemonderwijzer als ‘vliegende keep’ op de lessen in te zetten om zo de voortgang te bevorderen of over te stappen op de methode leren zwemmen in diep(er) water zodat kinderen sneller naar het diepe kunnen. Daarnaast zijn er een paar zwemlesaanbieders die efficiënter gebruik willen maken van de lesmomenten door ouders de lessen zelf in te laten plannen.

Om een inhaalslag te maken is het tekort aan water een van de problemen. Om daarom de vraag en het aanbod van water beter op elkaar af te stemmen, hebben wij een Zwemwater Marktplaats in het leven geroepen. Hier kun jij een oproep plaatsen voor extra zwemwater of kun je jouw (nog) beschikbare zwemwater aanbieden.

Geleerde lessen

(Leren) zwemmen in coronatijd is anders dan we gewend zijn. Er moet rekening worden gehouden met maatregelen en volgens het protocol ‘Verantwoord zwemmen’ en een richtlijn over hygiëne en desinfectie worden gewerkt. Na de eerste lockdown vorig voorjaar is hier al ervaring mee opgedaan. Welke lessen zijn daaruit geleerd en wat zou er daarom nu anders moeten worden gedaan? Vorig jaar hebben we gezien dat het opstarten een uitdaging was: bezoekers moesten worden geregistreerd, routing aangepast, ouders mochten maar beperkt aanwezig zijn. Maar alles overziend heeft het niet voor veel problemen gezorgd. Er is over het algemeen tevredenheid over hoe het is gegaan tot aan deze lockdown. De lessen die zijn geleerd, zijn onder meer het nog beter communiceren van de maatregelen naar de ouders en zwemfans. Hiervoor denkt men aan het verbeteren van de communicatie, het instellen van een gastvrouw of -heer. Of juist het verminderen van informatie uitingen omdat men denkt dat dit eerder verwarrend werkt. Daarnaast geeft een aantal aan dat zij het hygiëneplan aanpassen nu duidelijker is wat vaak en minder vaak wordt gebruikt. Ook wordt gesuggereerd om alle desinfectie in de kleedcabine klaar te zetten zodat bezoekers deze zelf schoon kunnen achterlaten.

Wat zijn de zorgen?

De ervaringen met het opstarten na de ‘intelligente lockdown’ geeft gelukkig veel vertrouwen, het werken met coronamaatregelen is bekend. Communicatie blijft belangrijk, een aantal zal dit nu iets aanscherpen, maar in grote lijnen zijn zowel personeel als de bezoekers eraan gewend. Wel zijn er zorgen. Niet zozeer over de mogelijke achterstand, wel over de oplopende wachtlijsten. De meesten maken zich zorgen over een tekort aan water én personeel voor een inhaalslag, gevolgd door de zwemveiligheid omdat kinderen nu later hun diploma zullen halen. Of de sluiting gaat zorgen voor meer omzet, zijn de meningen verdeeld. Ongeveer een derde denkt dat het zal toenemen en een derde dat het zal afnemen. Daarnaast staat bij een aantal zwemlesaanbieders het water overduidelijk aan de lippen. Een derde van de zwemlesaanbieders denkt voldoende te hebben aan de steunmaatregelen. Anderen denken het niet langer dan nog enkele maanden vol te kunnen houden of zien vooral hun spaargeld en pensioenreserves slinken en sommigen hebben geen idee. Hierbij is de nood bij zwemscholen hoger dan bij de overige zwemlesaanbieders. Een vijfde van de zwemscholen geeft aan aan voldoende te hebben aan het steunpakket. Al met al is het overduidelijk dat iedereen graag weer wil beginnen met datgene te doen wat men zo graag doet: jong en oud laten bewegen in het water.

Een overzicht van alle reacties vind je via deze link.
ZwembadBranche Dag 2022