23 april ZwembadBranche Dag Belgie

Nieuw zwembad Kampen uiterlijk eind 2015 open

Het college heeft 31 mei 2011 de projectopdracht voor de bouw van een nieuw zwembadcomplex in het Groene Hart van Kampen vastgesteld. Dit moet uiteindelijk resulteren in een zwembad met twee bassins van 25 bij 15 meter met bijbehorende voorzieningen dat uiterlijk 31 december 2015 geopend is voor het publiek. Het oude zwembadcomplex de Steur zal gesloopt worden. Naast het realiseren van het nieuwe zwembad wordt de privatisering van het zwembad Sonnenberch onderzocht.

De projectopdracht is de concrete vertaling van de in het coalitieprogramma opgenomen doelstelling om in de bestuursperiode 2010-2014 te starten met de nieuwbouw van het zwembad. Vanwege de aard van het project en het grote bestuurlijke en maatschappelijke belang is een projectorganisatie ingesteld die bestaat uit een stuurgroep en een projectteam. Ook wordt een klankbordgroep gevormd om hen te adviseren. Verantwoordelijk wethouder Pieter Treep: ‘Het is belangrijk dat wij gebruikers en omwonenden meenemen in het proces. Ook de raad zal nauw betrokken worden bij het proces’. Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de bouw van het complex, maar ook nadrukkelijk bij de exploitatie van het bad. ‘Als wethouder Innovatie en Duurzaamheid ben ik blij dat het thema Duurzaamheid ook in de aanbesteding nu een belangrijke plek heeft gekregen en dus van meet af aan betrokken wordt in het proces’.

Om het zwembad te kunnen realiseren in het Groene Hart is het nodig het bestemmingsplan te herzien. Omdat de nieuwe locatie van het zwembad en de vrijkomende locatie dusdanig centraal in het Groene Hart zijn gelegen, blijft de herziening van het bestemmingsplan niet alleen beperkt tot die locaties maar wordt het bestemmingsplan voor het hele Groene Hart herzien. De gemeentelijke projectorganisatie wordt begeleid bij de uitvoering van het project. Inmiddels is begonnen met het selecteren van een adviesbureau dat de organisatie zowel procesmatig als inhoudelijk zal ondersteunen bij de realisatie van het nieuwe zwembad.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.