15 oktober ZwembadBranche Dag

Legionellacontroles zwembaden van start

Vanaf vandaag tot 1 augustus 2011 worden bij de zwembaden controle-acties uitgevoerd op naleving van de legionellaregelgeving. Zwembaden moeten een actuele risicoanalyse en beheersplan hebben, periodiek beheersmaatregelen uitvoeren en monsters nemen. In dezelfde periode vorig jaar vonden de laatste controlebezoeken bij zwembaden plaats. Uit een rapportage van de VROM-Inspectie, die in juni verschijnt, blijkt dat 51% van de zwembaden hun zaken nagenoeg of geheel op orde hadden.
Bij 49% van de zwembaden was sprake van een verhoogd of sterk verhoogd risico. In deze gevallen voldeed de risicoanalyse niet en werden de beheersmaatregelen niet goed uitgevoerd. Een voorzichtige verbetering ten opzichte van 2009 is zichtbaar. Toch is het aantal gevallen waarbij sprake is van een ernstige overtreding en de VROM-Inspectie handhavend op moest treden met 8% toegenomen.
Op 1 juli 2011 treden de nieuwe Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit in werking. De Drinkwaterwet wordt dan ook opgenomen in de Wet Economische Delicten. Dit effent de weg voor hogere boetes bij niet-naleving van de legionellavoorschriften.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vrominspectie.nl/legionella


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.
advertentie

VDH Watertechnology