11 oktober - ZwembadBranche Dag

Niet op zwemles gaan, dat zou mij juist zorgen baren…

BNR besteedde gisteren aandacht aan de zwembranche. Specifiek aan de aanbieders van zwemles. Waarom? Volgens BNR is er een wildgroei aan zwemlesaanbieders. Een toename van 25% in 4,5 jaar tijd, zo haalde zij uit cijfers van de Kamer van Koophandel. En de redactie van BNR vraagt zich af of de kwaliteit van zwemlesaanbieders wel voldoende geborgd is. Want er is volgens hen lang niet altijd controle op de zwemlesaanbieders en dat is zorgelijk. Wie z’n kind op zwemles wil doen, moet dus goed uitkijken volgens BNR.

Beunhazen…

Als je dit hoort als ouder, schrik je natuurlijk wel even. Je kind, het kostbaarste in je leven wat je maar kunt bedenken, laat je natuurlijk onder geen beding achter bij één of andere beunhaas. Zou ik ook niet doen. Ik moet er niet aan denken. Maar gelukkig weet ik dat het iets genuanceerder ligt dan dat BNR ons doet geloven. En ook weet ik dat die wildgroei aan zwemlesaanbieders niet automatisch een wildgroei aan beunhazen betekent. Maar helaas weten niet alle andere zwemouders dat. En dus staan we er zo als zwembranche maar weer mooi op. Dat terwijl er zoveel zwemlesaanbieders zijn die, met passie voor hun vak, dag in dag uit kinderen met veel plezier leren zwemmen. Die kinderen op weg helpen naar een leven lang zwemplezier.

Tevreden

Hoe ik weet dat er geen wildgroei is aan beunhazen? Niet. Er is geen algemeen keurmerk voor een zwemlesaanbieder of diplomalijn, afgezien van het licentiesysteem van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Alleen zij zien vooral toe op aanbieders van hun eigen diplomalijn, het Zwem-ABC en niet op alle zwemlesaanbieders. Terecht ook merkt BNR op dat iedereen zich kan inschrijven als zwemschool bij de Kamer van Koophandel. Nu kun je erover twisten of dit goed is en of de overheid zich hierin misschien zou moeten mengen. Maar om te stellen dat de wildgroei aan zwemlesaanbieders een zorgelijke ontwikkeling is, kan ook zeker niet. Dat is nergens op gebaseerd. Uit het Nationaal Onderzoek Zwemouders blijkt zelfs dat veel zwemouders erg tevreden zijn over hun zwemlesaanbieders. En dan hebben we het over het Zwem-ABC, het KNZB diploma SuperSpetters, de diplomalijn van het ENVOZ en het EasySwim diploma. Dat zegt natuurlijk ook veel.

Lees ook: Houd het eerlijk en stop met klagen: zo houd je het gezellig tijdens de zwemles…

Veilig en plezierig

Je zou het ook kunnen omdraaien. Een ‘wildgroei aan zwemlesaanbieders’ is juist een mooie ontwikkeling. Een verscheidenheid aan zwemlesmethoden en diploma’s kan juist zorgen voor een kwaliteitsverbetering. Een eenzijdig aanbod is ook niet wat we willen. We hebben de zwemouders zoveel meer te bieden. Hoe meer mensen met passie voor het vak hun kennis en expertise delen, hoe beter. Natuurlijk moet veilig leren zwemmen altijd het uitgangspunt zijn. Maar daarbinnen is er juist veel mogelijk. Laten we ons daarom vooral samen hard maken voor een veilige, maar zeker ook plezierige, zwemles.
Normec