Meerderheid gemeenteraad voor sluiting Het Spectrum

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA voelen er niets voor om zwembad Het Spectrum in de wijk Toolenburg na 2013 nog open te houden. Dat bleek donderdagavond tijdens een soms heftig debat in de gemeenteraad. De raad besprak een onderzoeksrapport naar de mogelijkheden om Het Spectrum open te houden naast het nieuwe sportcomplex Huis van de Sport, dat vermoedelijk begin 2014 opengaat. De conclusie van de onderzoekers is dat het niet zinvol is het bad te behouden. Het hele complex kan beter worden gesloopt en plaats maken voor woningen, zo staat in het rapport.

Sommige oppositiepartijen vonden deze conclusie er wel erg dik bovenop liggen. Volgens deze fracties hebben de onderzoekers bewust naar deze conclusie toegeschreven. HAP-fractievoorzitter Marjolein Steffens-van de Water sprak van een ‘gekleurd’ rapport.

Steffens deed een poging een besluit over Het Spectrum uit te stellen door een onderzoek voor te stellen naar particuliere exploitanten van het complex. In het onderzoek staat dat er twee belangstellende ondernemers zijn. De collegepartijen waren echter niet erg happig om opnieuw een onderzoek te laten doen.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Vooral D66 en CDA werden tijdens het debat soms stevig onder vuur genomen. Hun critici wezen er fijntjes op dat beide partijen in de vorige raadsperiode nog voor behoud van Het Spectrum waren geweest. Nu de partijen deel zijn geworden van de coalitie zijn ze opeens omgedraaid als een blad aan een boom, zo luidde de kritiek.

D66-fractieleidster Denise Abbas kreeg het verwijt dat zij in 2007 nog zoveel alternatieve ideeën had om Het Spectrum open te houden. Dat klopte, zo reageerde Abbas, maar toen leefden we in een heel andere tijd. We moeten in deze economisch zware tijd de financiële eindjes aan elkaar knopen en dan is er simpelweg geen geld voor allerlei avonturen, zo stelde de D66-leidster.

CDA-fractievoorzitter Arie Noomen gaf toe dat zijn fractie Het Spectrum graag had willen sparen. “Het zwembad heeft altijd warme gevoelens bij ons losgemaakt. Maar het moet natuurlijk wel kunnen. Vanuit ons hart zeggen we ja, maar met ons verstand helaas nee. Het is geen haalbare kaart om Het Spectrum open te houden.”

Een belangrijk argument van de tegenstanders van sluiting is het feit dat Het Spectrum zo’n belangrijke functie heeft in de wijk Toolemburg. Sportwethouder Michel Bezuijen zei daarover dat een zwembad nooit een wijkvoorziening kan zijn. Hij zegde toe dat er in plaats van Het Spectrum een andere voorziening zal komen met een maatschappelijke functie in de functie. “Maar het zwembad blijft de komende jaren gewoon nog bestaan.”

De gemoederen tussen voor- en tegenstanders liepen zo nu en dan hoog op. Zo verweet PvdA-fractievoorzitter Tom Horn zijn HAP-collega Steffens dat zij ‘vals debatteerde’. Steffens vond op haar beurt dat ex-wethouder Horn teveel als spreekbuis van het college optrad. Ook fractievoorzitter Arjo van Bezooijen van de ChristenUnie-SGP meende dat de PvdA-leider zich best wat dualistischer mocht opstellen. Horn zei daarop dat dualisme niet per definitie hoeft te betekenen dat je het oneens bent met het college.

Alle partijen waren positief over het plan van inspreker Henk van Steenis (SP) om samen met de wijkraden in Bornholm en Overbos een bijeenkomst te beleggen, waarop de politieke partijen hun standpunt over het Spectrum nog eens kunnen uitleggen. Een datum voor zo’n bijeenkomst moet worden gezocht. Initiatiefnemer Van Steenis denkt zelf aan eind september of begin oktober.

(HoofddorpseCourant.nl)


advertentie

Splash Software