Meer weten over de nieuwe Omgevingswet? Bekijk het webinar ‘Omgevingswet voor Zwembaden’

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de Omgevingswet. Een nieuwe wet die de huidige wetten voor de leefomgeving moet bundelen én moderniseren, na zo’n 50 jaar vond men het tijd worden voor een wet die beter aansluit bij deze tijd. Dit betekent ook een nieuwe regelgeving voor zwembaden. De ‘Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden’ gaat op in de nieuwe Omgevingswet, net als het ‘Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden’. Naast het aanpassen van enkele parameters voor het zwemwater is de grootste verandering de focus op doelen in plaats van middelen. Wat betekent deze nieuwe wet voor de zwembranche en hoe bereid je je er op voor? Maarten Keuten legt het uit in dit webinar.

Val kabinet

De Omgevingswet wordt uitgewerkt in 4 besluiten, waarvan één het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) betreft met daarin de rijksregels voor binnen- en buitenzwembaden en andere waterbassins waarin gelegenheid wordt geboden voor zwemmen en baden, zoals waterspeeltuinen. De Omgevingswet bundelt 26 wetten op een overzichtelijke en samenhangende manier, waarmee de overheid de regels voor de leefomgeving op een inzichtelijke manier wil samenvoegen en verbeteren. De wet had nog wel wat voeten in aarde en is een paar keer uitgesteld, vorig jaar is het onder meer vanwege het coronavirus verzet naar 1 januari 2022. Momenteel is het afwachten of het besluit over de invoerdatum van de wet door de val van het kabinet controversieel wordt verklaard. Wat we nu al wel zeker weten is dat de Omgevingswet er gaat komen. Misschien met een half jaar vertraging, maar het wordt steeds duidelijker dat we alle tijd heel hard nodig hebben om ons goed voor te bereiden op deze nieuwe wet.

Ruimte voor zwembaden

De essentie van de nieuwe wet is dat de exploitant moet bepalen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de gebruikers kunnen lopen in het zwembad. Om die risico’s te beheersen, moet een plan worden opgesteld met maatregelen. Dit plan is overigens niet eenmalig: de exploitant moet blijven nadenken over deze risico’s en zo nodig het plan bijstellen. Daarnaast gelden ook andere regels, zoals meetverplichtingen voor het meten van de kwaliteit van het water en doelvoorschriften voor de waterkwaliteit. Belangrijk is vooral dat exploitanten zelf nagaan hoe de bedrijfsvoering kan worden ingericht waarbij ze voldoen aan de doelvoorschriften en wellicht tegelijkertijd de bedrijfsvoering kunnen vereenvoudigen zonder dat er wordt ingeleverd op hygiëne en veiligheid. Door de nadruk te leggen op doelen en niet op middelen, ontstaat er dus meer ruimte. Tegelijkertijd vergt dit nu ook de meeste voorbereiding: hoe borg je straks dat bezoekers veilig in het zwembad kunnen verblijven?

Meer weten? Bekijk het webinar ‘Omgevingswet voor zwembaden’

Wil jij meer weten over hoe jij nu kunt beginnen met de voorbereiding op deze nieuwe Omgevingswet? Maarten Keuten (TUDelft) heeft in zijn webinar webinar ‘Omgevingswet voor Zwembaden’ toegelichten wat er allemaal gaat veranderen voor de zwembaden, welke wetten er komen te vervallen en welke nieuwe daarvoor in de plaats komen en wat daarvan de gevolgen zijn voor de zwembaden. Informatie die nu van groot belang is om je goed voor te bereiden op straks.

Maarten Keuten is een expert op het gebied van zwembadtechniek. Hij heeft deelgenomen aan diverse werkgroepen zoals legionella, opslag chemicaliën, zwembadopleidingen, RVS in zwembaden en Nederlandse en Europese normcommissies en is aan de TU Delft gepromoveerd op het onderwerp ‘zwembad zonder chloor’.

 
Splash Software
X