Masterplan ‘concentratie zwembaden’ Oosterhout

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat met ingang van donderdag 15 december 2011 het concept masterplan ‘concentratie zwembaden’ gedurende een periode van 6 weken voor iedereen ter inzage ligt. Medio 2011 heeft de gemeenteraad besloten dat nader onderzoek zou moeten worden uitgevoerd naar concentratie van de zwemvoorzieningen in Oosterhout op de locatie van zwembad ‘De Warande’.

Uitgangspunt daarbij was dat het bestaande 50-meterbad zou worden overkapt en dat een nieuwe overdekt bad zou worden gerealiseerd. Dit ter vervanging van de zwembaden ‘De Blikken’ en ‘Arkendonk’. Het onderzoek heeft geresulteerd in een concept-masterplan ‘Concentratie Zwembaden’ dat de aanzet vormt voor een op te stellen bestemmingsplan. In het masterplan zijn de eisen vastgelegd waaraan de nieuwe zwemvoorziening moet voldoen en is de ruimtelijke opzet ervan uitgewerkt. Daarnaast wordt ingegaan op de te verwachten planologische gevolgen.

Het concept-masterplan ‘Concentratie Zwembaden’ ligt vanaf donderdag 15 december gedurende 6 weken ter inzage in het stadhuis (Slotjesveld 1 te Ooster­hout). Gedurende de periode van ter inzage legging bestaat de mogelijkheid voor een ieder om een schriftelijke inspraak­reactie op het concept-masterplan in te dienen. Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden gezonden aan Burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van ‘inspraak concept-masterplan Concentratie Zwembaden’.


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Inspraakavond
Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inspraakavond georganiseerd. Deze inspraak­avond zal plaatsvinden op donderdag 22 december 2011. De inspraakavond vindt plaats in het stadhuis van de gemeente Oosterhout en start om 19.00 uur. Tijdens deze avond zal het concept-masterplan worden gepresenteerd en zal de mogelijkheid worden geboden om vragen te stellen en inspraakreacties in te dienen.

Masterplan Recreatieoord De Warande. (pdf bestand 9,2 MB)

(Gemeente Oosterhout)


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier