Let hier op als je gaat zwemmen in open water

‘Veilig buiten zwemmen: ‘Spring niet in woeste zee en ga nooit alleen’, was de kop van een artikel vandaag op Nu.nl. Het lijkt misschien een open deur, maar erop blijven wijzen is zeker niet overbodig. Elke zomer weer worden we er weer mee geconfronteerd dat we het zwemmen in open water zeker niet moeten onderschatten. Een zee, meer of rivier is geen zwembad, zo benadrukt de Reddingsbrigade dan ook in het artikel. “Zwemmers kunnen te maken krijgen met plotselinge diepte, koud water, golfslag en stroming. Dat zijn andere omstandigheden dan waarin ze hebben leren zwemmen.” Gelukkig worden er jaarlijks veel mensen gered door de Reddingsbrigade, maar ieder die niet kan worden gered is er één teveel. En dus is het van levensbelang om hier steeds weer op te wijzen. Wat zijn de risico’s en waar moet je op letten?

Zomerperiode

Op basis van ziekenhuisdata en een media-analyse, concludeerde Kennisbank Sport en Bewegen in hun rapport ‘Risicofactoren van verdrinking in Nederland’ dat de meeste verdrinkingen plaatsvinden in de zomerperiode. Mannen verdrinken vaker dan vrouwen, en vooral kinderen in de leeftijd van nul tot veertien jaar vormen een risicogroep. Dit is in lijn met de bevindingen op internationaal niveau zoals benoemd door de World Health Organisation (WHO). Aan de hand van de ziekenhuisopnamen valt op te maken dat met name kinderen tussen de 1 en 4 jaar relatief vaak in het ziekenhuis komen naar aanleiding van een verdrinking, ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen. Op basis van de media- analyse lijken naast kinderen (0 tot en met 14 jaar) ook jonge volwassenen (15-24 jaar) een risicogroep te zijn. In de media worden bij kinderen tussen de 0 tot en met 9 jaar vaker niet-dodelijke verdrinkingen gerapporteerd dan bij volwassenen. Herkomst van de slachtoffers is op basis van de databronnen in dit onderzoek niet vast te stellen. Daarnaast laten cijfers van het CBS zien dat voor accidentele verdrinkingen met een dodelijke afloop met name kinderen met een niet-westerse achtergrond een veel grotere kans hebben op een dodelijke verdrinking dan kinderen met een westerse achtergrond.

Tips

Het is dus van levensbelang om de risico’s van het zwemmen in open water nog maar weer eens te benadrukken. Voor iedereen die graag een frisse duik neemt in de zee, een meer of rivier let heel goed op.

  • Let op de (strand)vlaggen en ga er absoluut niet in bij een rode vlag. Hier worden de vlaggen uitgelegd.
  • Als je in zee zwemt, zorg dat je nog kan staan.
  • Als het hard waait en de zee woest is, zwem dan niet.
  • Zwem op de plekken waar lifeguards toezicht houden.
  • Zwem nooit alleen.
  • Pas op voor watersporters.
  • Gebruik geen drijfmiddelen bij aflandige wind.
  • Blijf uit de buurt van muien. Een mui is de plek tussen twee zandbanken, waarbij water de zee instroomt (bij laagwater, eb) of richting het strand (bij hoogwater, vloed).
  • Zwem nooit als het onweert.
  • Let op de temperatuur van het zwemwater. Het water in de Noordzee is ’s zomers gemiddeld 18 graden, dus je kunt tijdens het zwemmen onderkoeld raken. De eerste verschijnselen zijn een bleke huid, rillen, uitputting en coördinatieverlies.
Sera Dataduiker