Op zoek naar die ene leverancier?

Jarenlange bezuinigingen in de zwembranche: ‘we moeten zorgvuldiger omgaan met ons menselijk kapitaal’

Jarenlange bezuinigingen in de zwembranche: ‘we moeten zorgvuldiger omgaan met ons menselijk kapitaal’

Bijna de helft van mensen die werken in een zwembad kan niet rondkomen en vindt het werk geestelijk en lichamelijk zwaar. Dat is één van de uitkomsten uit de jaarlijkse enquête van de FNV. Volgens de FNV een duidelijk signaal dat medewerkers zich onvoldoende gewaardeerd voelen en dat is een zorgelijke ontwikkeling. Zeker ook nu de zwembranche moeite heeft om personeel te vinden en te behouden. Wat moet er gebeuren? Wij vroegen het Ronald ter Hoeven (Sportservice Ede) en Erik Hordijk (Sportservice Ridderkerk).

‘Jarenlang is er gekort op de lonen en is er verzuimd om te kiezen voor continuïteit’
Erik Hordijk

Erik Hordijk, interim directeur Sportservice Ridderkerk, kan door een tekort aan personeel helaas niet het gehele programma van zwembad De fakkel aanbieden. Door alle hectiek rondom corona beginnen mensen op te raken, maar ook de beloning en waardering maakt het lastig om tegenwoordig nog mensen te vinden. Nu overduidelijk is dat de vraag in de branche groter is dan het aanbod, zal er volgens Hordijk iets moeten gebeuren. “De taken van de zwemonderwijzer zijn de laatste jaren uitgekleed en de salariëring loopt achter met als een van de gevolgen een nijpend personeelstekort. Om dit te veranderen, zullen de werkgevers over de brug moeten komen.” Hordijk zou ook graag zien dat de cao’s worden samengevoegd tot één cao, hoe lastig dat ook zal zijn. “Het zou alles wel een stuk duidelijker maken en daarmee wordt het ook gemakkelijker om mensen aan de branche te binden en te behouden. Of het zover op korte termijn gaat komen is de vraag, maar dat het anders nog lastiger wordt is evident.

Lees de gehele reactie van Erik Hordijk in ZwembadBranche #81

Lees ook de column van Ingrid Koppelman van de FNV over de actie en de petitie van de FNV voor een betere CAO

Meer waardering en één CAO: ‘Als er niks verandert, gaan wij het verliezen’
Ronald ter Hoeven

Ronald ter Hoeven, directeur Sportservice Ede, ziet dat medewerkers in de zwembranche zich steeds minder gewaardeerd voelen en vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. “Als we de kwaliteit in onze branche willen borgen, moeten wij zorgvuldiger omgaan met ons menselijk kapitaal. Te beginnen bij betere arbeidsvoorwaarden.” Het was volgens hem de afgelopen jaren een ratrace van steeds maar goedkoper exploiteren, maar er zit een grens aan. “Er moet nu iets gebeuren, werkgevers en werknemers in de zwembranche moeten gezamenlijk stappen zetten om het tij te keren.” Daarnaast vindt Ter Hoeven dat wij als branche ook zeker niet moeten schuwen om te kijken naar de prijzen. “Ik geloof niet dat het verhogen van de prijs op veel weerstand zal stuiten, mensen zijn echt wel bereid om te betalen voor kwaliteit. Natuurlijk moeten wij wel zorgen dat zwemmen voor iedereen toegankelijk blijft. De vangnetten bij onder meer gemeenten en het jeugdfonds sport en cultuur zijn daarbij cruciaal, niemand mag buiten de boot vallen.

Lees de gehele reactie van Ronald ter Hoeven in ZwembadBranche #81

Lees ook: Blij met onderhandelingsresultaat voor nieuwe cao in de sport- en natuursector
E.B.T.C.