‘Lange termijn exploitatie zorgt voor maximale opbrengsten’

De Nederlandse markt vraagt meer en meer om totaalprojecten waarin het ontwerp, de bouw, de financiering en de exploitatie van een project kunnen worden uitbesteed aan één overkoepelende partij. In België is een dergelijke uitbesteding volgens Eric Gerridzen van de S&R Group allang niet meer ongewoon. ‘Bij ons wordt altijd gekeken naar de economisch meest rendabele oplossing voor de komende dertig jaar.’

S&R Group ontwerpt, bouwt en exploiteert multifunctionele sporten recreatiecentra volgens een uniek concept. Via een publiekprivate samenwerking (pps) tussen een vijftal partners die gezamenlijk ontwerpen, bouwen en exploiteren, zorgt het bedrijf voor aantrekkelijke en betaalbare zwembaden en sportcomplexen. S&R Group is van oorsprong een Belgisch bedrijf. In België is het volgens Eric Gerridzen (Directeur S&R Group) heel gebruikelijk dat een concessieperiode dertig jaar duurt, in tegenstelling tot de tien jaar in de Nederlandse zwembadwereld. ‘Tijdens deze concessieperiode blijven alle partijen juridisch aan elkaar verbonden. En dat is een groot voordeel. Er is namelijk geen groter belang dan het eigenbelang. Een aannemer blijft in België dertig jaar verantwoordelijk voor de bouw. Dan laat je het wel uit je hoofd om goedkope materialen te gebruiken in een project. Want moeten bepaalde elementen na een aantal jaar vervangen worden, dan komen de kosten daarvan voor de rekening van de aannemer.’


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Hoog animocijfer
‘België is nog altijd wel onze core business’, vertelt Gerridzen, ‘maar we proberen sinds begin dit jaar een vertaalslag te maken naar de Nederlandse markt. We willen de Nederlandse zwembadwereld laten zien dat er nog heel wat te winnen valt. De Belgische zwembaden zijn niet alleen mooier en duurzamer gebouwd, het maatschappelijk rendement is ook veel groter. De animocijfers in de Nederlandse zwembaden liggen gemiddeld tussen de 4,5 en 5. Dan doe je het echt heel goed. Onze Belgische baden echter hebben een animocijfer van minimaal 9. Daar zijn we heel trots op.’

Lange termijn denken
In de opzet waar S&R Group voor staat wordt altijd gekeken naar de economisch meest rendabele oplossing voor de komende dertig jaar, waardoor opeens hele andere beslissingen worden genomen. ‘Dan kun je opeens duurzame materialen toepassen die in de aanschaf relatief duur zijn, maar die gedurende dertig jaar niet vervangen hoeven te worden. En die op termijn dus worden terugverdiend’, aldus Gerridzen. ‘Dan plaats je geen metalstudwand in een natte ruimte, maar kies je voor natuursteen. Dan ga je niet voor een steeldeck dak, maar voor hout. Steeldeck gaat immers bleken, roesten en werken. Met hout heb je dit niet. Op termijn is hout een veel goedkopere oplossing. Daarbij is het veel duurzamer.’ Dat wij in Nederland bij de totstandkoming van de zwembaden niet altijd voor de meest duurzame oplossing kiezen, is volgens Gerridzen makkelijk te verklaren. ‘De meeste duurzaamheidsmaatregelen hebben een terugverdientijd van dertien, veertien jaar. Soms zelfs langer. De looptijd van de exploitatie in Nederland is slechts tien jaar. Als bedrijf laat je het dan wel uit je hoofd om te investeren in duurzame voorzieningen. Beginnen de maatregelen eenmaal te renderen, kan het maar zo zijn dat de exploitatie allang bij iemand anders ligt.’
Gelukkig merkt Gerridzen dat de Nederlandse overheid steeds meer openstaat voor langere concessieperiodes, hetgeen de duurzaamheid alleen maar ten goede komt. ‘Zierikzee bijvoorbeeld heeft een concessietijd van twintig jaar. En ook in Vianen staat men hier voor open. Het begin is er, maar we zijn er nog lang niet. Als Nederlandse gemeenten ons eveneens dertig jaar de tijd geven, kunnen we ook hier duurzame toepassingen maken. Net als in Gent, waar 7000m2 aan zonnecellen op het dak staat. Dat is meer dan op alle Nederlandse zwembaden samen. Bovendien beschikt het dak over veertig centimeter dik isolatiemateriaal. Dit resulteert in een rc-waarde van minimaal 9. Voor Nederlandse begrippen is dat sky high. En over een periode van dertig jaar is dat snel terugverdiend.’ In Wallonië is zelfs een windmolen bij het zwembad geplaatst, waarmee een groot deel van de energie wordt opgewekt. ‘Dit hebben we ook voorgesteld in Gent, maar daar ligt het zwembad in een park in het centrum van de stad. Een windmolen paste hier niet in het bestemmingsplan.’

Lees verder in ZwembadBranche #35


advertentie