15 oktober ZwembadBranche Dag

Jeukklachten? even naar de technische dienst…

Ik kreeg onlangs een medische klacht op mijn bureau, een zwemmer had last van jeuk. Of ik wist wat ze daaraan konden doen. In de meeste gevallen weet de technische dienst daar inderdaad wel raad mee. Even de vlokdosering bijstellen, een paar extra metingen doen en dan weer over tot de orde van de dag. Ik blijf mij hierover verbazen. Als je buiten het zwembad een medische klacht hebt, dan ga je toch ook niet naar de buschauffeur voor advies? Nee, je gaat naar de huisarts.

Vlokken

Hoe komt het dan dat we in zwembaden daar anders over denken, terwijl die technische dienst geen enkele medische achtergrond heeft behalve misschien EHBO. Het klopt natuurlijk wel dat die technische dienst wel een vermoeden zou kunnen hebben. Soms ligt de oorsprong in de techniek, bijvoorbeeld als er te veel vlok gedoseerd wordt. Algemeen wordt aangenomen dat zwemmers daar jeuk van krijgen, maar is dat ook zo? Ik heb in mijn carrière al veel publicaties van onderzoeken voorbij zien komen, maar daar zaten er geen bij over de relatie tussen vlokken en jeukklachten bij zwemmers.


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Advies

Wat we wel moeten doen bij een medische klacht van een zwemmer (of badpersoneel) is het advies vragen van medische experts. De oorzaak hoeft namelijk niet bij het zwemwater te liggen.Hierbij is het wel belangrijk dat het zwembad de gegevens van de klager en de klacht goed vastlegt en de klager de conclusie van de huisarts weer terugkoppelt naar het zwembad. Structurele bespreking van gezondheidsklachten hoort dan ook op de agenda van het werkoverleg. Bij veel of ernstige gezondheidsklachten in het zwembad, is het beter om de klachten te laten beoordelen door de arts die geacht wordt verstand te hebben van gezondheid en het zwembad: de bedrijfsarts.

Zwembadpoli

Wanneer deze artsen, de technische dienst en het zwemwaterlaboratorium er niet uitkomen is er altijd nog een loket waar specifieke kennis over zwembaden en zwemwaterchemie aanwezig is: de Zwembadpoli. Deze poli is opgericht door het AMC Amsterdam en beschikt over alle kennis die we hebben, zowel gepubliceerde kennis als ervaringen uit voorgaande klachten die niet gepubliceerd zijn. Binnen de zwembadpoli zijn verschillende expertises aanwezig van huidklachten tot longklachten en voetschimmel. Indien nodig worden er ook technische experts bij betrokken. Maar dan stelt de medicus de vraag aan de technicus. Voorbeeld: stof X is aangetroffen in het zwemwater en de zwemmers krijgen daar klachten van, hoe kan deze stof in het water komen en hoe er weer uit?

Maatwerk

Helaas hebben veel zwembaden helemaal geen klachtenprocedure hiervoor. Het allerbelangrijkste bij gezondheidsklachten is aandacht en goede vastlegging. Omdat er grote verschillen zijn in soort en ernst van de klachten is ‘maatwerk’ cruciaal. Wat kun je als manager doen? Zorgen dat de juiste procedure en formulieren voor deze klachten klaar liggen en dat de procedures bekend zijn. Een voorbeeld is te vinden op www.zwembadpoli.nl. Ook kan de manager bekijken welke afspraken er met de bedrijfsarts gemaakt zijn. Wil je dit aangepast hebben of wil je dit bij de zwembadpoli neerleggen? Dit zijn zaken waarover je moet nadenken. Werk aan de winkel dus. Voor vragen mag je mij altijd bellen of mailen. Alleen bij medische vragen zal ik doorverwijzen naar de zwembadpoli, ook als ik zelf straks dokter ben.

Column van Maarten Keuten, onderzoeker bij Hellebrekers Technieken en wetenschapper bij TU Delft.


advertentie

E.B.T.C.