27 maart ZwembadBranche Congres

Internetconsultatie ‘ontwerpbesluit hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden’

noz
De minister van Infrastructuur en Milieu legt het Ontwerp-Besluit tot Wijziging van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz), via openbare internetconsultatie voor. Openbare internetconsultatie is een methode van consultatie via internet waarbij burgers, bedrijven en organisaties worden geïnformeerd over wetgeving in voorbereiding en daar een reactie op kunnen geven.
Doel van onderhavige wijziging van het Bhvbz is om, uitgaande van een nieuwe sturingsfilosofie, de risico’s voor de hygiëne en veiligheid van bezoekers van badinrichtingen minstens zo goed te beschermen als op basis van het oude Bhvbz mogelijk was. Daarbij wordt er een groter beroep gedaan op de kennis en kunde van de houder, dan wel op diens verantwoordelijkheid om zich deze kennis en kunde eigen te maken dan wel in te huren.

Het ministerie vindt het van belang u te informeren over deze op handen zijnde wijziging en te vernemen wat u ervan vindt. Uw reactie op deze consultatieronde kunt u tot en met maandag 3 november 2014 indienen op www.internetconsultatie.nl/zwembaden
 
 
 
deel op twitter deel op facebook
 
 
 
header-sept

Een gedachte over “Internetconsultatie ‘ontwerpbesluit hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden’

  1. Is het risico al bepaald bij de toestand afhankelijke rapporten van Zwembadkeur? Zijn de rapporten al geïmplementeerd in het Systeem Gericht Toezicht van Sportfondsen? Laat nooit een slager zijn eigen vlees keuren!

Reacties zijn gesloten.