23 april ZwembadBranche Dag Belgie

Informatiebijeenkomst nieuwe zwemwaterwet

Voor (binnen)zwembaden en zwemlocaties komt er nieuwe wetgeving. Bij het ontwikkelen van deze wet onderzocht de overheid de risico’s in zwembaden en andere zwemlocaties. Ook bekeek zij welke eisen minimaal nodig zijn om zwemmers te beschermen als het gaat om veiligheid en gezondheid. Er komen minder regels en de nieuwe zwemwaterwet wordt onderdeel van de toekomstige Omgevingswet.

Uitgangspunt van de nieuwe zwemwaterwet is: er worden géén middelen voorgeschreven; alléén doelen. Dat betekent dat nu voorgeschreven chemicaliën en procestechnologische stappen worden los gelaten; slechts kwaliteitseisen worden voorgeschreven.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.In de huidige ‘Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheid’ (WHVBZ) zijn doelen en middelen om de veiligheid en de gezondheid van de zwemmer te waarborgen op elkaar afgestemd.
Een verhoogd risico voor veiligheid en gezondheid kan ontstaan bij het onveranderd laten van de huidige kwaliteitseisen voor zwemwater. Dit is ondervangen door het aanscherpen van deze kwaliteitseisen. Daarbij zijn de laatste inzichten op het gebied van veiligheid en gezondheid meegenomen.

Expertgroep ‘Veilig en Gezond Zwemmen’
Het advies van de expertgroep ‘Veilig en Gezond Zwemmen’ vormt de basis voor de nieuwe zwemwaterwet. De expertgroep, opgericht op initiatief van de Branche Organisatie Zwembad Technieken (BoZT), bestaande uit vertegenwoordigers van exploitanten, laboratoria, provinciale overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft de overheid geadviseerd bij de totstandkoming van de nieuwe zwemwaterwet. Binnen de expertgroep is zowel kennis van verschillende expertisegebieden als praktische ervaring aanwezig. Waar de expertise ontbrak, is de inbreng van andere deskundigen gevraagd.

Advies opgevolgd
Het advies van de expertgroep is gebaseerd op uitvoerige interne discussies en bronnen zoals de geldende wetgeving en normen uit verschillende landen, beschikbare relevante wetenschappelijke literatuur, deskundigheid van de leden en gegevens uit databestanden van eerder verricht onderzoek in zwemgelegenheden.
Door de expertgroep zijn de doelen in de vorm gegoten van kwaliteitseisen die gesteld worden aan een aantal chemische, fysische, en microbiologische parameters voor zwemwater en voor zwemlucht in openbare zwemgelegenheden. Deze eisen zullen in onderlinge samenhang de beoogde veilig en gezond zwemmen waarborgen.

De nieuwe kwaliteitseisen zijn zo eenvoudig mogelijk gehouden met voor iedereen geldende, duidelijke, realiseerbare, en handhaafbare minimale voorschriften, waarbij er voldoende ruimte wordt gelaten voor innovatie en eigen inbreng van exploitanten. Het advies van de expertgroep is door het ministerie van I & M overgenomen.

Informatie over de nieuwe zwemwaterwet
Op donderdag 25 april2013 bent u van harte welkom op een informatiebijeenkomst over de nieuwe zwemwaterwet. De expertgroep ‘Veilig en Gezond Zwemmen’ én het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) informeren u over de actuele stand van zaken rond de beoogde zwemwaterwet en de voorgestelde kwaliteitseisen voor water en lucht.

Mis deze gelegenheid niet om uw mening kenbaar te maken en uw kennis aan te scherpen over het waarom, hoe, en wanneer van de komende nieuwe zwemwaterwet!

Lees verder