11 oktober - ZwembadBranche Dag

‘Ik ben niet de norm’

Op vakantie heb ik weer eens de tijd genomen om te lezen. Ik vind het fascinerend om te kijken naar gedrag en dat te typeren. Wat mij betreft is dit cruciaal voor een goede samenwerking waarin het draait om respect en begrip voor elkaars verschillen. Van nature ben ik een labrador, dienstbaar en gevoelig voor sfeer, en wil het graag een ander naar de zin maken. Maar dan moet je wel weten wat die ander wil. Fijn als diegene dat duidelijk zegt of laat blijken. Maar wat nou als diegene niet snel te peilen is of een persoon is die je minder ligt. Of nog erger, direct in je allergie stapt?

Irritant

Iedereen kent wel iemand die hij of zij irritant en lastig vindt. Iemand die je slecht begrijpt of die dingen doet die jij nooit zou doen of zeggen. Dat kan een collega zijn maar ook je leidinggevende of de ouder van een zwemles kind. Is dat erg? Nee, zeker niet. Maar wel lastig als dat het samenwerken of de communicatie in de weg staat. Er is dan veel ruis. Sommigen worden er onzeker van, anderen voelen zich miskent en reageren assertief of negatief of imploderen.

DISC model

Ik heb meerdere trainingen gevolgd over de gedragsanalyse volgens het DISC model. Het belangrijkste wat ik ervan geleerd heb is: ‘ik ben niet de norm’. Wat ik normaal vind, hoeft een ander niet vanzelfsprekend ook te vinden. Onze hersenen willen het gedrag van anderen snel beoordelen en prikkels positief of negatief labelen. Dit gebeurt automatisch en daar kunnen we niets aan doen. Maar gelukkig bestaat er ook nog zoiets als gezond verstand, levenservaring en inlevingsvermogen. Daarmee nuanceer je die eerste indruk. En wat mij betreft de belangrijkste, namelijk de motivatie om altijd te willen reflecteren op je eigen doen en laten. En open te staan voor feedback ook al is dat soms enorm lastig.

Lees ook: ‘Omringd door ‘vakidioten’…

Kleuren

Het DISC model gebruikt 4 kleuren om ons voorkeursgedrag te typeren. Over een assenstelsel van introvert naar extravert en van taakgericht naar mensgericht ben je dan Rood, Geel, Groen of Blauw. Als je weet welke kleuren je zelf bent en welke kleur de anderen, geeft dat inzicht. Iedereen heeft alle kleuren in zich, alleen zijn er vaak 1 of 2 kleuren die de boventoon voeren. Je hebt als mens vanzelfsprekend goede en slechte dagen en dit betekent dat je positief gedrag hebt wat bij jouw kleur past en gedrag dat je vertoont onder invloed van stress. Het is de kunst om dat te snappen en te durven onderkennen. Het geeft inzicht in je eigen gedrag, maar ook in dat van anderen zoals collega’s, zwemouders, vrienden.

Iedereen is anders

Als je op die manier naar je eigen gedrag durft te kijken en met dezelfde bril op naar het gedrag van die irritante collega, bezoeker of zwemouder, geeft het houvast. Dit geldt binnen een team, maar ook vanuit een leidinggevende rol richting medewerkers. Wat is het effect van je eigen gedrag op anderen? Durf eens kritisch naar je eigen gedrag te kijken en te stellen dat jij niet de norm bent. Iedereen is anders en dat is prima. Het is heel leerzaam om met elkaar eens over die gedragsstijlen te praten en het effect daarvan op je omgeving. Niet om elkaar in hokjes te plaatsen maar om inzicht, herkenning en erkenning te krijgen in elkaars verschillen. Wij hebben er in iedergeval veel aan gehad op vakantie. “Denk eraan ik ben blauw dus niet te uitgebreid, heel concreet en to the point graag!”.

Nicolette van Mierlo is na 10 jaar zwemonderwijs en 25 jaar relatiemanagement in het bedrijfsleven voor zichzelf begonnen om zwembaden te begeleiden en trainen in gastvrij gedrag. Haar specialiteit is klanttevredenheid en communicatie.
Normec