Hydrotherapie: Biljoenbad neemt voorschot op de toekomst

In ieder zwembad wordt er over nagedacht: hoe krijgen we meer groepen in het bad. Wat alom als een kans wordt gezien, is het geven van een zorgfunctie aan het doelgroepenbad. In de praktijk valt het realiseren van dergelijke ambities lang niet mee, maar in het Biljoenbad in Velp zijn ze ver met hydrotherapie. Zwemmen en beweegprogramma’s in het bad nemen een steeds belangrijkere plek in de zorgketen in. Nu is er een blauwdruk waar de hele branche zijn voordeel mee kan doen. ‘Niemand hoeft het wiel voor de tweede maal uit te vinden.’

Samenwerkingsverband Living Lab Hydrotherapie

Projectleider Celeste van Rinsum en fysiotherapeut Clarinda Kersten van het Biljoenbad zijn trots op wat er de voorbije jaren allemaal is bereikt. Samen hebben ze er veel tijd en energie in gestoken. Het verhaal begint in 2018 wanneer de gemeente Rheden met het Biljoenbad de Innovatieprijs voor zwembaden van de Vereniging Sport en Gemeenten ontvangt. De prijs was een aanmoediging en de beloning voor de gemeentelijke keuze om zowel zorggelden als het sportbudget in te zetten voor een nieuw zwembad met zorgfunctie in Velp. Celeste en Clarinda waren destijds nog niet aan boord, maar de trein was vertrokken. Behalve de gemeente haakten ook patiëntenverenigingen, zorgverleners, onderzoekers en opleiders hun wagonnetje aan. De deelnemende partijen verenigden zich in het samenwerkingsverband Living Lab Hydrotherapie met subsidiegeld vanuit ZonMw, een organisatie die programma’s ontwerpt en onderzoek financiert om vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, te stimuleren. Niet alle deelnemers haalden het eind van de rit, maar het op 15 maart 2022 ondertekende convenant geldt volgens de zelf aan HAN University of Applied Sciences verbonden Celeste niettemin als een mijlpaal. ‘Alle deelnemende partijen erkenden de meerwaarde van bewegen in warm water voor de hele zorgketen en iedereen had hierin eigen doelen te behalen.’


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.



Lang gekoesterde wens

Van meet af aan werd de lat voor het Biljoenbad hoog gelegd, zegt Celeste. “Eerste inzet was een betere verwijzing en mobilisatie van de verschillende doelgroepen en het verbeteren van de kwaliteit van het beweeg- en therapieaanbod. Het tweede doel was zo mogelijk nog ambitieuzer, want waar het uiteindelijk om gaat is het reduceren van zorgkosten en het verbeteren van de gezondheid van de deelnemers.” Het brede draagvlak in Velp en omgeving zorgde vanaf de start voor wind in de rug. Aanpassingen als een beweegbare bodem en een watertemperatuur van 32 graden waren een lang gekoesterde wens van zorgprofessionals en chronisch zieke en revaliderende inwoners. Hydrotherapie is volgens Clarinda heilzaam voor de meest uiteenlopende doelgroepen. ‘Eigenlijk is het geschikt voor iedereen die problemen ervaart bij het bewegen. Dit kan veroorzaakt worden door reumatische klachten, artrose, longaandoeningen of orthopedische klachten. Maar ook heeft hydrotherapie een positief effect op mensen met een aandoening aan het zenuwstelsel. Even goed mikken we op het bereiken van ouderen en mensen met beweegarmoede.’

Kansrijk 

Dat warm water pijn verlicht en spieren makkelijker laat ontspannen, is al lang geen aanname meer en dat is voor Celeste al winst. ‘Literatuuronderzoek door de Radboud Universiteit zorgde voor een wetenschappelijke onderbouwing. Bovendien werden mensen uit verschillende doelgroepen door studenten geïnterviewd en gevraagd naar hun ervaringen. Ook zorgprofessionals gaven positieve feedback. Ons onderzoek laat daarmee zien dat hydrotherapie kansrijk is.’ Clarinda fungeert in de praktijk als kartrekker en ontwikkelde specifieke beweegprogramma’s voor elke doelgroep. Daarbij kan ze putten uit haar ervaringen in de Sint Maartenskliniek. ‘We sluiten zoveel mogelijk aan bij bewegingen uit het dagelijks leven: buigen, bukken, zitten, opstaan, lopen. Elke ziekte of aandoening vraagt echter om een unieke benadering. Soms ligt de nadruk meer op balans, dan weer op het opbouwen van conditie of kracht.’ Bovendien is de fysieke belastbaarheid van elke deelnemer weer anders. ‘Variatie in het programma is nodig om het voor iedereen leuk te houden. Je hebt niet alleen een heel scala aan oefeningen nodig, maar ook moet je beschikken over voldoende materialen. Binnen de oefeningen moet je weer per deelnemer variëren in zwaarte. En je hebt te maken met deelnemers die later op een ander niveau aansluiten bij een groep. Je moet voortdurend differentiëren. Zo houd je het ook uitdagend en leuk voor de deelnemers.’

Lees het volledige artikel in ZwembadBranche #90.

Meer weten over hydrotherapie in het zwembad? Kom naar de ZwembadBranche Dag en volg de kennissessie van Clarinda Kersten. Ben je nog niet aangemeld? Meld je dan vandaag nog aan via deze link.


advertentie

Hellebrekers