‘Het wordt nu echt lastig, maar we mogen dat als branche toch niet laten gebeuren?’

Dat de zwembaden weer dicht moesten, kwam voor Wilma Terlouw niet echt als een verrassing. Om haar heen zag zij dat mensen het lastig vonden om afstand te houden. Maar voor haar leskinderen kwam het wel als een schok. Zij hebben structuur en duidelijkheid nodig en voor hen heeft een sluiting een enorme impact. “Het zijn zware tijden voor mijn zwemleskinderen, maar ook voor mijn medewerkers en de zwemschool. Ik hoop dan ook dat ik snel weer mag lesgeven.”

Blokkade

Wilma Terlouw is eigenaar van ‘ZwemSchool Alles is Anders’ en geeft les aan kinderen die, zo omschrijft zij het zo mooi, in het reguliere zwemonderwijs niet tot hun recht komen. “We hebben het vaak over kinderen met een beperking, maar ik vind dat je de kinderen daarmee tekortdoet. Deze kinderen hebben geen beperking, wel hebben zij moeite met het ‘normale’ zwemonderwijs. Of misschien heeft de zwemonderwijzer wel moeite met hen… Zij verdienen in ieder geval extra aandacht en een andere benadering, structuur en regelmaat zijn belangrijk.” Voor hen komt een sluiting van het zwembad hard aan. “Het is ingewikkeld als van het ene op het andere moment een zwemles niet doorgaat. Dit kan voor een enorme blokkade zorgen bij kinderen.” Na de eerste lockdown heeft Wilma met haar collega’s uitgebreid stilgestaan bij de maatregelen, het lesgeven is nu toch anders. “Waarom het zwembad dan weer moest sluiten, was voor veel leskinderen dan ook moeilijk te bevatten. Zij zoeken ook vaak de schuld bij zichzelf en vragen zich af of zij iets fout hebben gedaan.” Voor sommige kinderen is dit tevens de enige sport die zij hebben. “Dat wordt hen dan ontnomen en dat heeft veel impact.”

Lees ook: Wie komt voor onze belangen op?

Positief verrast

Normaal gesproken communiceert Wilma al veel met ouders, maar zeker nu. “Duidelijke communicatie maakt het verschil. Ouders weten natuurlijk vaak wel hoe zij hun eigen kinderen moeten benaderen, maar zij moeten dan wel de juiste informatie hebben. Ik benadruk daarom steeds dat zij eerst mijn berichten moeten afwachten voordat zij met hun kinderen gaan praten. Verkeerde informatie maakt het alleen maar erger.” Daarnaast heeft Wilma een Facebookpagina waar ouders vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen uitwisselen. “De manier waarop je het benadert is cruciaal. Ik zie het ook bij het leren zwemmen. Als je kan zorgen dat het kwartje valt, kun je veel bereiken.” Wilma was ook positief verrast toen de kinderen na de eerste lockdown terugkwamen. “Ik hield rekening met een mogelijke achterstand of achteruitgang. Maar de kinderen gingen precies verder waar zij waren gebleven.” Bewust heeft Wilma haar kinderen gewezen op waar ze op dat moment stonden en niet waar ze waren gebleven. “Ik wilde vooruitkijken en niet benadrukken dat ze een periode niet hadden gezwommen.” Maar met deze derde sluiting begint Wilma zich wel zorgen te maken over de zwemveiligheid. “Onze kinderen moeten veilig in en om het water kunnen vertoeven, hoe kan dat als er nu weer geen zwemles is?”

Zorgen

De kerstvakantie zou Wilma al even niets doen. “Ik wilde mij in alle rust voorbereiden op het volgende jaar. Ik merkte ook aan de kinderen dat zij behoefte hadden aan een pauze. Aan het einde van het jaar is de koek op, zeker zo’n jaar als dit.” Maar dat Wilma nu niet weer mag beginnen, is wel een tegenvaller. “Het begint nu echt lastig te worden. Geen inkomsten en wel kosten, hoe kunnen wij nu ons hoofd boven water houden? Ik begin mij echt zorgen te maken. Daarbij is het zeker voor kleine ondernemers zoals ik, ook nog eens lastig om je te verenigen. Maar we mogen dit als branche toch niet laten gebeuren?” Desondanks heeft deze crisis Wilma ook wat gebracht. “Wij hebben met een aantal zwemscholen ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld. Het is fijn als je elkaar kan steunen, uiteindelijk staan we allemaal voor dezelfde vraagstukken.” En wat dit jaar brengt? “Ik houd overal rekening mee. Bewust zei ik ook elke les tegen mijn kinderen ’tot de volgende keer’ om teleurstelling te voorkomen. Maar voor nu hoop ik vooral dat ik ze snel weer kan zien en mag doen wat ik zo graag doe: ieder kind op zijn of haar manier leren zwemmen.”

Bij de gespecialiseerde zwemschool Zwemschool Alles is Anders wordt maatwerk gegeven aan kinderen. Heb jij een vraag voor Wilma? Stuur een mail naar info@zwemschoolallesisanders.nl
E.B.T.C.