Op zoek naar die ene leverancier?

Omgevingswet zwembaden: veiliger of juist niet?

Omgevingswet zwembaden: veiliger of juist niet?

Onlangs gaf ik voor ZwembadBranche een webinar over de Omgevingswet. Interessante materie, want met deze nieuwe wet gaat er veel veranderen voor zwembaden. Het webinar was al snel vol en het deelnemersveld divers. Belangrijk want de Omgevingswet raakt veel spelers in de zwembranche en de urgentie is groot. Maar voordat de deelnemers kregen te horen om welke veranderingen het gaat het en wat zij nu al moeten gaan doen, peilde ik even de kennis. Want wat betekent de Omgevingsgwet? Worden de regels versoepeld of juist niet en wordt het er straks veiliger op of niet? Kortom, wat mogen wij straks verwachten?

Wel of niet begonnen?

Om een beetje de kennis te peilen, begon ik met de vraag ‘Wat is jouw huidige kennis omtrent de Omgevingswet voor zwembaden?’. Iets meer dan de helft (57%) gaf aan ervan gehoord te hebben, maar nog geen actie te hebben ondernomen. Zo’n 21% Heeft nog geen idee wat er gaat veranderen, terwijl 15% al begonnen is met de implementatie van nieuwe regels en 9% al een opleiding heeft gevolgd. Zelfs 3% is al begonnen met het opstellen van een risicoanalyse en beheersplan. Het is duidelijk, het geven van deze webinar was een goede zet. Ik had ook het gevoel dat veel partijen nog niet zijn begonnen of zich er nog niet in hebben verdiept wat er precies gaat gebeuren. Mooi moment dus om hiermee te beginnen. Daarnaast is het zeker ook goed om te zien dat een deel al is begonnen met de voorbereidingen.

Strenger of juist niet?

Op de vraag ‘Wat denk je dat er gaan gebeuren na de invoering van de Omgevingswet?’ kon gekozen worden uit de regels worden strenger of regels worden soepeler. Iets meer dan de helft (56%) geeft aan dat de regels soepeler worden. Op zich klopt dat, zwembaden krijgen straks meer vrijheden. Maar er komen straks zeker ook een aantal beperkingen bij. Zo zijn er nieuwe parameters en worden bestaande parameters strenger. Ook verandert de manier van werken van middelgericht naar doelgericht. De essentie van de nieuwe wet is dat de exploitant moet bepalen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de gebruikers kunnen lopen in het zwembad. Om die risico’s te beheersen, moet een plan worden opgesteld met maatregelen. Tegelijkertijd kan zo de bedrijfsvoering worden vereenvoudigd, uiteraard mits het niet ten koste gaat van hygiëne en veiligheid. De verwachting is dat hierdoor in het algemeen de regels versoepelen, maar de uitvoering van de wet vraagt zeker de nodige aandacht.

Lees ook: Nieuwe Omgevingswet een feit: nu beginnen een must

Veiliger of juist niet?

Op de vraag ‘Na invoering van de Omgevingswet worden zwembaden…?’ kon gekozen worden uit nóg veiliger of minder veilig. Een driekwart (80%) denkt dat de zwembaden na de invoering van de Omgevingswet nóg veiliger worden. Doordat gekozen is voor de werkwijze van risicoanalyse en beheersplan is inderdaad de verwachting dat zwembaden meer de grenzen gaan opzoeken. Waarom zou je vijf toezichthouders langs de badrand zetten zal het ook met twee kan? Of waarom zou je 200 m³/h water rondpompen als 100 m³/h ook mag. Daar staat tegenover dat zwembaden meer bezig moeten gaan met incidenten en plannen moeten maken om herhaling van incidenten te voorkomen. Ik denk dat als we echt de grenzen gaan opzoeken, de zwembaden minder veilig worden. Daartegenover staat dat als zwembaden de regels goed gaan opvolgen en kennis gaan delen zodat niet elk zwembad hoeft te wachten op een incident om ervan te kunnen leren, het juist veel veiliger gaat worden in de zwembaden.

Niet vanzelf

Hoewel op bovenstaande vragen de meningen zijn verdeeld, is een ding zeker. We zullen als zwembranche flink aan de bak moeten om ervoor te zorgen dat er geen vervelende incidenten gebeuren. Daar waar ze toch gebeuren, moeten we zorgen dat we ervan leren en deze kennis delen. Ook voor de handhaving zal de nieuwe werkwijze voor extra werk zorgen. Straks moet worden gekeken of de zwembaden wel werken met de risicoanalyse en of de beheersmaatregelen wel goed worden uitgevoerd. Na de coronacrisis lijkt mij de Omgevingswet het volgende onderwerp dat we het beste als zwembranche gezamenlijk moeten oppakken. Om in termen van de Omgevingswet te blijven: zwemmen is misschien wel de meest vitale vrijetijdsbesteding in jouw leefomgeving. En ik ben ervan overtuigd de gezondste en veiligste. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf.

Deze blog is geschreven door Maarten Keuten, expert op het gebied van zwembadtechniek. Maarten heeft deelgenomen aan diverse werkgroepen zoals legionella, opslag chemicaliën, zwembadopleidingen, RVS in zwembaden en Nederlandse en Europese normcommissies en is aan de TU Delft gepromoveerd op het onderwerp ‘zwembad zonder chloor’.

Kijk hier om de webinar Omgevingswet en zwembaden terug te kijken.