Half miljoen extra voor herstelwerk zwembad De Vallei

VEENENDAAL – Ruim een half miljoen euro extra is nodig om bouwtechnische fouten en mankementen tijdens de bouw van het nieuwe zwembad De Vallei te repareren. Al eerder werd duidelijk dat een beduidend bedrag op tafel moet worden gelegd om het zwembad in bouwtechnische zin goed te kunnen afleveren. De gemeente bekijkt nog in hoeverre aannemers en onderaannemers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gemaakte fouten. Met experts is nauwkeurig geïnventariseerd welke verbeteringen moeten worden aangebracht. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van 564.196 euro exclusief BTW.

Uit de inventarisatie blijkt dat er ontwerpfouten zijn gemaakt en fouten in de uitvoering. Die spelen zich op alle vlakken af, maar met name voor wat betreft luchtbehandeling en akoestiek. Daar gaat meer dan de helft van de reparatiekosten in zitten. Zo zijn er plafonds met verkeerd materiaal aangebracht en was er trouwens ook een nota van een plafond dat in het geheel niet was aangebracht. Veel tegels in het buitenbad hebben het tijdens de ten opzichte van andere jaren afgelopen strengere winter begeven en dat vindt wethouder Cees Sanders ,,niet normaal, één jaar na het aanbrengen ervan.”

‘Op afstand’
Het college heeft ook een principebesluit genomen om het zwembad zogezegd ‘op afstand te zetten’ van de gemeentelijke organisatie. Zwembad en in een later stadium eventueel de afdeling Sportservice worden verzelfstandigd. Dat is vergelijkbaar met de situatie van theater De Lampegiet. Het zwembad zou in een stichting kunnen worden ondergebracht. Op deze manier kunnen de exploitatiekosten naar beneden.

(Bron: Veenendaalsekrant.nl)


advertentie

Hellebrekers