Gevolgen nieuwe BTW regime

Eerder berichtten wij over de verhoging van het laag BTW tarief. Echter hiermee hebben wij de zwembranche niet volledig geïnformeerd, waarvoor onze excuses. Om jullie te voorzien van de juiste informatie, publiceren wij vandaag een persbericht van de WiZZ. Sportbedrijven worden namelijk per 1 januari 2019 vrijgesteld van btw. Maar dit is zeker niet gunstig, want de zwembaden worden juist de dupe van het nieuwe btw-regime dat 1 januari 2019 in zou moeten gaan.

BTW kostenpost

Hoe zit dat nu precies? De sportbedrijven moeten de btw die aan hen in rekening wordt gebracht blijven betalen, maar kunnen deze niet langer verrekenen. Daarmee wordt de btw dus een kostenpost. De miljoenen die dit extra gaat kosten, worden uiteindelijk door de sporters betaald. Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties (VERMO), Werkgeversvereniging WIZZ, NOC*NSF en overige sportbedrijven roepen de Tweede Kamer middels een brandbrief op de btw-maatregel niet door te voeren.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met het schoonmaken en schoonhouden van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Onbetaalbaar

De in het Sportakkoord gemaakte afspraak met het kabinet dat sporten toegankelijker wordt voor alle Nederlanders, wordt met deze regeling tenietgedaan. Want sportbedrijven kunnen straks niet anders dan de hogere kosten doorberekenen aan de sportverenigingen en andere gebruikers. Sporten -en dus ook zwemmen- wordt per 1 januari voor veel mensen duurder, waardoor mensen kunnen afhaken. Ook bestaat het risico dat kwetsbare groepen vaker zullen uitvallen. Renovaties, innovaties, vervanging van materiaal en de bouw van nieuwe accommodaties kunnen ook eerder op de tocht komen te staan.

Uitzonderlijke gevallen

De btw-vrijstelling is bedoeld om ongewenste constructies tegen te gaan bij het verrekenen van btw. De btw-vrijstelling lijkt echter verder te gaan dan noodzakelijk. Om compensatie te bieden is er voor gemeenten een nieuwe subsidie Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) die via het ministerie van VWS loopt. Er is ook een subsidieregeling voor de amateursport. In uitzonderlijke gevallen kan de belastingdienst, na toetsing, organisaties alsnog toestemming geven tot btw-heffing.

Onzekerheid

Marjon van Vilsteren, directeur bij NV SRO en woordvoerder namens de sportbedrijven: “De nieuwe btw- en subsidieregels maken alles nodeloos ingewikkeld. De subsidiepot is niet groot genoeg om daadwerkelijk compensatie te bieden. Sportbedrijven weten niet waar ze aan toe zijn en verkeren in grote (financiële) onzekerheid. En de belastingdienst kan nog geen duidelijkheid verschaffen omdat
de wet nog niet is ingegaan. Zo moeten sportbedrijven nu keuzes maken terwijl zij daarvan de impact niet kunnen overzien. Zoals het er nu uit ziet moeten de sportbedrijven wel btw betalen, maar kunnen zij deze niet verrekenen. Dan rest hen weinig anders dan deze kostenstijging door te berekenen aan de gebruikers, dat wil zeggen: de sporters. De verschillende gesprekken bij het ministerie van VWS leidden tot nu toe niet tot het afwenden van onheil. Wij kunnen ons niet voorstellen dat lastenverzwaring voor de sport(ers) in Nederland de bedoeling is. Dat is tegen alle afspraken in. Daarom roepen wij de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer op de btw-maatregel voor sportbedrijven niet door te voeren of in ieder geval uit te stellen zodat de maatregel verbeterd kan worden.”


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier