Op zoek naar die ene leverancier?

FNV zwembaden wijst eindbod werkgevers af: opnieuw onderhandelingen

Werkgevers van de CAO Zwembaden hebben eind januari een eindbod neergelegd. Maar zowel leden als niet-leden die vallen onder de CAO Zwembaden hebben dit deze week verworpen, zo blijkt uit een enquete van FNV Zwembaden. Zo’n 95% keurt het voorstel niet goed. Reden? In het akkoord is een loonsverhoging opgenomen van 1,25% op 1 juli 2019 en 1,5% op 1 januari 2020, maar men vindt dat het loonbod vanuit de werkgevers geen recht doet aan de werknemers. Verder vindt men dat concrete afspraken over veiligheid ontbreken. Wat gaat er dan nu gebeuren?

Veiligheid

Jeroen van de Water (Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen) betreurt de ontstane situatie ten zeerste. “Uiteraard hebben we geprobeerd om samen een zo goed mogelijk voorstel te maken en dan is het altijd jammer als het niet lukt. Als het gaat om veiligheid, dat heeft natuurlijk ook onze prioriteit. Maar we willen het niet dichttimmeren met maatregelen. Als er nu al zwembaden zijn die zich niet aan de afspraken houden, dan is nog meer afspraken maken niet de oplossing. Het ligt ook nogal complex, de diversiteit is zo groot dat het lastig is om hier algemene afspraken voor te maken. Reden dat we in het akkoord hebben vastgelegd dat er een maatwerkoplossing moet komen die nader moeten worden bekeken door een werkgroep bestaande uit deskundigen en betrokkenen vanuit de verschillende partijen.” Maar volgens Hanan Yagoubi (FNV Zwembaden, dat valt onder FNV Publiek Belang) is dit een gepasseerd station. “Er zijn inmiddels al zoveel onderzoeken en werkgroepen geweest, het is nu tijd voor een plan. Niet een vrijblijvend plan, maar een set aan concrete maatregelen waarmee onze werknemers in bescherming worden genomen en hun veiligheid serieus wordt genomen.”

Lees ook: ‘Zwembadpersoneel vaak overbelast’, wat vindt de branche?

Loon

Naast veiligheid speelt het loon nog een rol. Van de Water: “Natuurlijk gaat het hierbij niet alleen om de hoogte van het loon, maar ook om andere zaken. Neem bijvoorbeeld het partnerpensioen, dit is een waardevolle maatregel voor de branche maar voor de werkgevers betekent dit wel een kostenverhoging. We zullen dus moeten kijken naar het totaalpakket aan maatregelen.” Het partnerpensioen is voor de FNV Zwembaden zeker van waarde, maar Yagoubi wijst erop dat dit ook voor de helft wordt betaald door de werknemers. Daarbij vindt zij de invulling van de sociale agenda te summier en zijn de werkgevers hun afspraak niet nagekomen als het gaat om de reparatie van de 3e jaar WW-uitkering. “Over deze maatregel waren wij het met elkaar al eens, het was een kwestie van implementeren. Echter nu de crisis voorbij is, vinden de werkgevers het niet meer relevant. Totaal onterecht, zeker in een branche waar een grote groep oudere werknemers werkzaam is die steeds vaker plaats moet maken voor jongere werknemers.” Tevens is Yagoubi niet tevreden over het loonsvoorstel. “Onze achterban heeft een verantwoordelijke baan en daar hoort loon bij dat waardering en respect uitspreekt. Dat is helaas nu nog niet het geval.”

Goed gesprek

Hoewel Yagoubi aangeeft dat de actiebereidheid groot is, heeft men er wel veel vertrouwen in dat de partijen er pratende uitkomen. “Wij merken dat het hoog zit bij onze achterban, maar uiteraard staan wij altijd open voor een goed gesprek. Uiteindelijk is dat toch de beste route, alleen we hebben nog wel een lange weg te gaan.” Ook Van de Water ziet het niet somber in. “De CAO zwembaden is altijd een co-creatie geweest en we zullen dus gewoon weer terug naar de tekentafel moeten om samen tot een creatieve oplossing te komen. Uiteindelijk willen we een akkoord waar de gehele branche, werkgevers en werknemers, mee is gediend en ik verwacht daarom dat we er ook nu weer samen uit gaan komen.”

Wat vind jij?

Wat vind jij van deze situatie? Discussieer mee op LinkedIn of Facebook
Normec