15 oktober ZwembadBranche Dag

Energiescan Zwembaden

TCO-Scan staat voor ‘Total Cost of Office Scan’ en geeft inzicht in de kosten en daarmee ook meteen in de mogelijkheden tot besparingen. Uit onderzoek blijkt dat veel organisaties nog al eens wat laten liggen op dit gebied. In de praktijk zien we dat 60% van de overeenkomsten stilzwijgend door leveranciers worden verlengd en 40% van de inkopen plaatsvindt zonder contract. Daarbij is een groot deel van de overeenkomsten onvindbaar of is de inhoud niet bekend en worden contracten tussentijds niet getoetst op de inhoud en de op nakoming ervan.

Inzicht in kosten en besparingen
Besparen op je kosten is voor ieder zwembad een belangrijke doelstelling. Zeker in tijden waarin bezuinigingen als een zwaard van Damocles boven de branche hangen. Om beter zicht te krijgen op de bespaarmogelijkheden inventariseert en analyseert TCO scan de huidige en indirecte kosten met een intensieve scan. De adviezen voor besparingen worden vervolgens in nieuwe en verbeterde contracten gegoten die TCO blijft managen. Dus niet een éénmalige foto, maar een continue film.

Quickscan
Omdat energiekosten in zwembaden een belangrijke kostenpost vormen wil TCO Scan zich in de zwembranche richten op de inventarisatie van gas- en energiekosten. Voor deze inventarisatie is een quickscan opgezet. Wanneer je een kopie van de meest recente jaarrekening van gas- en energienota toestuurt, kan TCO scan doorrekenen hoeveel zij kunnen besparen. Je kunt ook de volgende vragen beantwoorden om tot een goede inventarisatie te komen:

  • Is er een variabel energie- en gascontract of een contract met een vaste einddatum?
  • Wanneer loopt het gascontract af indien deze een vaste einddatum kent?
  • Hoeveel m3 gas verbruikt de accommodatie per jaar
  • Hoeveel energie (kWh) verbruikt de accommodatie per jaar?

Voor een inventarisatie rekent TCO scan géén kosten. Indien een besparing gerealiseerd kan worden, berekent zij een 30% fee over de besparing. Dus altijd een winst voor het zwembad.

Voor meer informatie: info@tco-scan.nl o.v.v. energiescan zwembaden of www.tco-scan.nl