Energiebesparen in het zwembad: besparingsverplichting en informatieplicht

Het klimaat is de laatste tijd een hot thema. De aarde warmt op door broeikasgassen en de uitstoot van CO2 moet dus ook worden beperkt. Dit geldt voor alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken en dus ook voor zwembaden. Zwembaden zijn al jaren verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden (art.2.15 Activiteitenbesluit). Maar per 1 juli 2019 gaat voor zwembaden ook een informatieplicht gelden. Deze maatregel is bedoeld om de energietransitie te versnellen en ook de transitie naar een CO?-neutraal Nederland een impuls te geven. Maar wat betekent dit voor de zwembranche?

Wat betekent de informatieplicht?

Als de informatieplicht voor jouw zwembad geldt, moet je uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen. Dat kan via het eLoket. Uitgangspunt hiervoor is de actuele Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Deze bevat de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze rapportage zal elke vier jaar moeten plaatsvinden.

Wanneer geldt de informatieplicht?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht alle bedrijven, dus ook zwembaden, die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Valt het zwembad hieronder, dan moet het zwembad in 2019 voldoen aan deze informatieplicht.

Welke maatregelen moet je nemen?

In de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML) staan de maatregelen voor 19 bedrijfstakken, waaronder dus ook zwembaden. Die energiebesparende maatregelen hebben allemaal een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Als zwembad voldoe je in elk geval aan de wettelijke energiebesparingsplicht door het uitvoeren van alle van toepassing zijnde EML maatregelen.

Lees ook: De visie van Maarten Keuten op de nieuwe zwemwaterwet

Wat kun je nu doen?

    • Check met de Wetchecker energiebesparing of het zwembad moet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht op grond van Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met deze regelhulp check je eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor het zwembad nodig zijn. Hiervoor heb je nodig: de energierekening uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten, de financiële jaarrekening, het aantal werknemers en het gebouwoppervlak van alle gebouwen en gebruiksoppervlak van de kantoorfunctie.
    • Start gelijk met energie besparen. Neem de van toepassing zijnde maatregelen uit de EML energiebesparing. Rapporteer vervolgens aan het bevoegd gezag welke van toepassing zijnde energiebesparende maatregelen bij het zwembad zijn uitgevoerd en welke niet. Indien een erkende maatregel (nog) niet is uitgevoerd, kan dit worden aangegeven. Indien er een alternatieve maatregel in plaats van een erkende maatregel is genomen, moet dit ook worden vermeld en bij de registratie worden omschreven.

ZwembadBranche Congres. Wil je meer weten over de informatieplicht? Tijdens het ZwembadBranche Congres vertellen Stef Strik (beleidsverantwoordelijke van het Ministerie van Economische Zaken voor het Energieakkoord) en Jan Rullens (milieu adviseur bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat) je er alles over in hun de workshop ‘Energiebesparen: van informatieplicht tot circulaire economie’.
Hellebrekers