Einde corona in zicht? In de sportsector zijn de gevolgen van corona nog steeds groot

Afgelopen dinsdag was de duizendste dag van de coronacrisis in Nederland. Bijna drie jaar geleden was de eerste besmetting een feit en wij hadden toen geen idee wat op ons af zou gaan komen. Na allerlei indringende beperkingen en maatregelen, gelden nu alleen nog de basismaatregelen. En als de komende maanden niets geks gebeurt, komt volgens het RIVM het einde in zicht. Maar mensen kampen nog steeds met klachten, de privé reserves van ondernemers zijn drastisch geslonken, zwembaden krijgen hun begroting niet rond en mensen vinden het lastig om hun oude beweegpatroon weer op te pakken. Of er een einde in zicht komt of niet, corona laat nog steeds haar sporen na.

Beweeggedrag niet hetzelfde

Uit eerder onderzoek bleek al dat Nederlanders tijdens de coronacrisis minder en anders is gaan sporten en bewegen. Maar nu blijkt ook uit de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut dat mensen wel weer hun oude sport- en beweeggedrag willen oppakken, maar dat dat in de praktijk lastig blijkt. Daarbij zijn de verschillen in sportdeelname en gezondheid tussen lager- en hogeropgeleiden en lagere en hogere inkomensgroepen tijdens de coronacrisis groter geworden. Sportaanbieders van binnensporten hebben te maken met een afname in het klanten- en ledenbestand. Met in het geval van de ondernemers een lagere omzet en hogere schuldenlast tot gevolg. Daarnaast kan de sportsector de nieuwe financiële klappen door de energiecrisis en de inflatie veel minder goed opvangen. Sportaanbieders hebben hun reserves moeten aanspreken en/of betalingen uitgesteld en hebben nu over het algemeen veel minder (financiële) buffers dan begin 2020.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Geen financiële buffers

Uit de monitor blijkt dat het voor de sportsector niet makkelijk is om de financiële buffers weer op te bouwen. Zelfs als dit het einde blijkt van de coronacrisis én de sportdeelname binnen afzienbare termijn weer op het oude niveau is. De inflatie, stijgende energieprijzen en problemen bij de werving van personeel drukken dan nog onverminderd hard. Het kabinet maakte deze week de najaarsnota bekend met daarin een bedrag van 207 miljoen euro om de zwemlessen veilig te stellen. Of zwembaden én zwemscholen hiermee zijn geholpen, is nog niet zeker. De VSG verwacht begin december, nadat het is besproken in de Tweede Kamer, meer te weten over de precieze inhoud van de regeling en wat het exact gaat betekenen voor de branche. Hierop vooruitlopend heeft zwemschool De Winter Sport en zwembad ’T Gooische Bad de gemeente Hilversum voor een ultimatum gesteld. Als de gemeente andere partijen blijft subsidiëren, wil De Winter Sport net als commerciële exploitanten een subsidie over de periode 2018 tot 2021 ontvangen. Men is van mening dat subsidies aan commerciële exploitanten leidt tot oneerlijke concurrentie omdat zij hierdoor de tarieven laag kunnen houden. Voor nu betekent het vooral dat er nog veel onzekerheid is. Zeker is wel dat (leren) zwemmen cruciaal is voor de zwemveiligheid en de vitaliteit van Nederland en dat we hiervoor alle mensen die hier met al hun kennis en expertise én passie aan werken hard nodig hebben.

Monitor Sport en corona

De Monitor Sport en corona vond plaats in september en oktober 2022 en geeft inzicht in de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport- en beweeggedrag en voor de organisatie en financiering van de sport in Nederland. Dit rapport is de vijfde Monitor Sport en corona, de eerste vier Monitoren Sport en corona verschenen in juli 2020november 2020juni 2021 en november 2021.


advertentie

VDH Watertechnology