Een kind heeft ruimte nodig, van ons én van de ouder

Het wachten tijdens de zwemles verschilt per zwembad of zwemschool. Soms zijn er kijkramen of mag een ouder de hele les aanwezig zijn in de zwemzaal. Of zwembaden lassen kijkmomenten in zodat een ouder bijvoorbeeld één keer in de maand de zwemvorderingen van dichtbij kan bekijken. En sommige ouders gebruiken de tijd juist om even snel een boodschap te doen. Hoe dan ook: het betrekken van ouders bij de zwemles is van groot belang.

Een opsteker

Ik sta zelf aan de zijkant van mijn ‘badje’ tijdens het speelmoment. Zo zie ik alle kinderen en scan ik continu de groep. Een ouder die ik even kort wil spreken, wenk ik naar me toe. Nadat ik heb aangegeven dat ik ook naar de groep moet blijven kijken, vertel ik mijn bevindingen. Soms vertel ik even kort wat ze zelf met hun kind kunnen oefenen, geef ik een opsteker of deel ik mijn zorgen over de vorderingen of het welzijn van het kind. Indien nodig geef ik aan binnenkort contact op te nemen voor een uitgebreider gesprek. Belangrijkste is dat een ouder weet dat jij je bekommert om hun kind en hen erbij betrekt.

Keerzijde

Betrokken ouders zijn natuurlijk waardevol. Het heeft een positieve invloed op het zwemtraject en draagt bij aan het goed en met plezier leren zwemmen. Maar er zit ook een keerzijde aan. Té veel stimulans werkt vaak averechts. Betrokken zijn mag door ouders natuurlijk nooit worden verward met pushen of druk leggen. Ik zie regelmatig ouders achter een kijkraam staan die behoorlijk dwingend en serieus hun kind observeren. De kinderen zie je dan vervolgens continu met argusogen naar het kijkraam kijken, op zoek naar een bevestiging. Niet echt bevorderlijk voor het leren zwemmen.

Lees ook: Met deze 5 tips houd jij je zwemouders betrokken en tevreden

Progressie

Daarnaast vind ik het belangrijk om het los te laten om de progressie per zwemles te bekijken. Soms hebben kinderen gewoon meer lessen nodig om een duidelijke vooruitgang te maken. Ik bekijk de vorderingen dan ook per maand en niet per les. De verwerking, en dus het resultaat van een zwemles, zie je pas één of meerdere lessen later. Helemaal niet erg, maar geef een kind dan ook die tijd. Het leren gaat vanzelf als hij of zij zich veilig voelt en zelf het tempo kan bepalen. Een kind leert niet als er elke les druk op hem wordt uitgeoefend om te presteren.

Vertrouwen

Uiteraard heeft het proces van loslaten ook alles te maken met het vertrouwen dat de ouder heeft in de zwemonderwijzer. Als dit ontbreekt kan één blik naar papa of mama al een stapje terug betekenen. Het is dus onze taak om elk kind het gevoel van vertrouwen te geven wat op dat moment nodig is. Zeker op cruciale momenten, zoals bijvoorbeeld net wél in het water durven springen. Om optimaal te kunnen presteren, moet een kind volledig op kunnen gaan in de zwemles. Hiervoor heeft het kind ruimte nodig, van ons én van de ouder. Aan ons de eer om dit steeds weer te bewaken.

Britt Klaassen-Anholts is zwemonderwijzer en docente bewegingsonderwijs, heeft een eigen zwemschool en een zwemorganisatie die zich richt op het helpen van ouders en kinderen op weg naar een zwemdiploma, genaamd: Met succes op zwemles!
Hellebrekers