Douches, speelelementen en spelmateriaal weer in gebruik: waar moet je op letten?

Morgen gaat stap drie van het openingsplan in. Vanaf dan mogen in de binnenbaden ook weer groepslessen worden gegeven en is recreatief zwemmen toegestaan. Tevens mogen de douches en toiletten weer open en mag er gebruik worden gemaakt van de speelelementen. Maar na een sluiting van bijna een half jaar is legionellabeheersing van groot belang, de douches en speelelementen moeten voor de veiligheid van onze bezoekers gegarandeerd legionellaveilig zijn. Daarbij kan het virus net als andere bacteriën, virussen en schimmels op spel- en lesmateriaal gaan zitten. Nu er weer meer mag zijn er ook weer meer maatregelen nodig om een corona- of legionellabesmetting te voorkomen. Waar moet je op letten?
zonnebrand smeren

Beheersing legionella en corona

  1. Sommige accommodaties zullen ervoor kiezen om douches om-en-om uit bedrijf te nemen om zodoende de anderhalve meter tijdens het douchen te kunnen garanderen. Wees je ervan bewust dat hierbij (in de stilstaande douches) groeibevorderende omstandigheden voor legionella gecreëerd worden. Zorg dat je hiervoor dus ook passende beheersmaatregelen neemt. Het beste is om de douches pas weer te openen nadat door een lab-meting aangetoond is dat dit systeem vrij is van legionellabesmetting.
  2. Zorg dat de techniek een aantal dagen voor de heropening op de juiste setpoints staat. Hanteer voor de desinfectie van het water de in de richtlijn genoemde waardes (1.2 mg/L vrij chloor en zuurgraad van 7.2 pH) of een andere combinatie uit het groene/gele gebied die te van figuur 1 uit de richtlijn ‘Veilig zwemmen in Coronatijd’. Voor de luchtbehandeling geldt nog steeds dat recirculatie toegestaan is. Zorg ervoor dat de ventilatoren wel op 80-100% capaciteit functioneren gedurende de openingstijden en niet een bezetting gestuurde regeling (dus niet op CO2 regelen). Eventuele aerosolen verdwijnen dan het snelste.
  3. Ook de recreatieven elementen moeten gegarandeerd legionellaveilig zijn voordat je deze weer openstelt voor publiek. Het beste is om de recreatieve elementen pas weer in bedrijf te nemen nadat door een lab-meting aangetoond is dat deze vrij zijn van legionellabesmetting. In de tussentijd blijf je ze dagelijks doorspoelen buiten de openingstijden om.

Lees ook: Hygiëne voor den zwemmeester…

Reiniging en desinfectie van oppervlakken

  1. Zorg ook dat de oppervlakken die regelmatig aangeraakt worden zoals klinken en relingen regelmatig worden gedesinfecteerd, net als het spel- en lesmateriaal. Spoel het spel- en lesmateriaal na gebruik af met zwembadwater en sla het zodanig op dat ze goed kunnen drogen. Pas desnoods de opslagvoorziening erop aan zodat dit makkelijk kan.
  2. Grote opblaasbare materialen (canvas) niet gebruiken. Opblaasbare (canvas) elementen zijn minder goed te desinfecteren en door de poreuze wand ontstaan hierbij ook aerosolen. Het advies is daarom om deze opblaasbare (canvas) elementen ook nu nog niet te gebruiken.

Meer informatie over desinfectie zwembadwater en spel- en lesmateriaal in coronatijd kun je vinden in de ‘Richtlijn Veilig Zwemmen in coronatijd, hygiëne en desinfectie in badinrichtingen’

Het meest recente protocol ‘Verantwoord zwemmen’ en de meest recente richtlijn ‘Veilig Zwemmen in coronatijd, hygiëne en desinfectie in badinrichtingen’ vind je op www.water-vrij.nl

Hellebrekers