Dat kan toch niet waar zijn..?

Het verschil tussen de brutale of de zorgzame ouder is voor lesgevers meestal wel duidelijk. Voor de ouder is het gedrag minder zwart-wit. De ouder komt meestal in het bad terecht dat dichtbij is of waar de kinderen van een kennis op zwemles zitten. Regelmatig hoor ik “jij kent onze ouders niet, die van ons zijn echt lastig”. Wat betreft het eerste: “ik ken de ouders inderdaad niet”. Maar het tweede betwijfel ik. In de regel heeft ieder zwembad ouders in het spectrum van brutaal tot zorgzaam.

Op een verjaardag vroeg een ouder mij om advies. Haar dochtertje had les in het ondiepe en oefende met zwem schijfjes. Tijdens de les ging ze in het diepe oefenen zonder zwemschijfjes. Deze lesgever had 10 leerlingen in het diepe. De moeder was zo bang dat het fout zou gaan. Ze maakte zich ongerust terwijl ze vanachter het raam naar de zwemles keek. Ze vroeg een gesprek aan met de lesgever. Maar zij wapperde alles weg. Gaf aan heus wel te weten wat ze deed en had hier al heel veel ervaring mee. De moeder vroeg mij wat ik ervan vond. Dat is een lastige, omdat ik het verhaal maar van een kant hoor. Misschien heeft de lesgever het heel anders ervaren of zijn er meer dingen aan de hand.

Nu vond ik dat de moeder het aardig aangepakt had. Een gesprek aanvragen omdat je je zorgen maakt over de veiligheid van je kind, mag altijd. Het is wel jammer dat de lesgever niet heeft kunnen duidelijk maken waarom het kind geen risico’s loopt. Beter was het wanneer ze samen een afspraak konden maken waarbij ouder en lesgever zich veiliger zouden voelen. Soms begrijpen ouder en lesgever elkaar niet helemaal goed. De ouder wil ontzettend graag dat het kind leert zwemmen en de lesgever wil het kind heel graag leren zwemmen. Hetzelfde doel en toch gaat het ergens mis. De meeste ouders wisselen van zwemlesaanbieder omdat zij zich onvoldoende gehoord en gezien voelen. Weinig keren zijn ze het niet eens met inhoud of aanpak van de lessen. Niet alle ouders maken een hele bewuste keuze voor een diplomalijn of voor een visie van een zwemlesaanbieder.

Lees ook: ‘En voor je het weet heb je een kruiwagen waar geen kikker meer in zit…’

Neem daarom de tijd voor het starten van een fijne relatie met de ouders en besteed structureel en proactief tijd aan het onderhouden hiervan. Daar zijn meerdere organisatievormen voor mogelijk. Kies een wijze die bij jouw organisatie past. Hoe fijn zou het zijn om een vriendschappelijke, respectvolle relatie met elkaar te hebben die vaak jaren duurt met broertjes en zusjes die allemaal leren zwemmen bij jou. Streef naar een relatie die niet te tijdrovend is. Een teamleider die al haar aandacht aan de ouders moet geven tijdens de zwemlessen, schiet z’n doel voorbij. De teamleider is nodig om de kwaliteit op de zwemzaal te bewaken.

Als je een gesprek hebt met ouders, stel open vragen zoals: hoe vindt u dat het gaat? Wat zou u liever anders zien? Wees eerlijk tegen de ouders en licht je keuzes toe. Zorg dat je goed in beeld hebt hoe het echt met het kind gaat. Het is prettig als je op vriendschappelijke voet met correcte informatie met ouders kunt praten. Dit gesprek kan je ook samen met je teamleider voeren. Misschien zie je iets over het hoofd, of zijn er veel wisselende lesgevers op die groep geweest. Je hoeft echt niet meteen prive lessen aan te bieden, een kind door te schuiven of juist de hakken in het zand te zetten.

Voor een boekhouder gaat het uiteindelijk om geld verdienen. Veel klanten binnenhalen is dan rijkdom. Voor de meeste lesgevers gaat het ook om rijkdom. Maar dat is geen geld, dat is de glimlach van een kind dat alle vertrouwen in je heeft en bij wie net iets gelukt is! Vergeet niet dat ouders altijd ouders blijven en geen lesgevers zijn. Zij doen het anders dan jij. Keur ouders niet af. Heb je vooral ‘bijzondere kinderen en lastige ouders’? Vraag jezelf dan eens af wat jouw aandeel hierin is. Het zou wel makkelijk zijn als het allemaal aan het kind ligt en de ouders en niet aan jou als lesgever. Dat kan toch niet waar zijn..?

Deze column is geschreven door Leone Hamaker en verscheen eerder in ZwembadBranche #65
RBI Corrosion