23 april ZwembadBranche Dag Belgie

Congres Startschot Bhvbz

IWC-poolspaDe invoering van het nieuwe Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz)is een half jaar doorgeschoven naar 1 januari 2016. Dit nieuwe besluit levert kansen voor zwembadexploitanten om water en energie te besparen. Daar staat tegenover dat de kwaliteitseisen aangescherpt worden, wat door velen als bezwarend gezien wordt. Een van de nieuwe eisen is dat zwembadhouders een risicoanalyse moeten opstellen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Ook moeten ze aangeven welke maatregelen ze gaan treffen om deze risico’s te minimaliseren, in de vorm van een beheersplan. Naast een nieuw zwembadbesluit komt er in 2015 een nieuwe Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor het gebruik van RVS in zwembaden.

De praktijk
Het congres begint met het officiële startschot voor het nieuwe besluit door Elaine Alwayn (directeur Water en Bodem, Ministerie van IenM). Vervolgens worden tijdens dit symposium het nieuwe besluit en het bijbehorende risicomodel gepresenteerd door verschillende experts uit verschillende vakgebieden. Veel zwembadhouders hebben weinig tot geen ervaring met het inschatten en beoordelen van risico’s in hun accommodatie. Daarom worden in de presentatie praktijkvoorbeelden gebruikt voor het beheersen van de risico’s op het gebied van de microbiologie, chemie en ook fysieke veiligheid. Zwembadexploitanten krijgen onder het nieuwe besluit veel meer zelfregulerende mogelijkheden. Een van de vragen daarbij is hoe de provincies of regionale uitvoeringsdiensten daar ten aanzien van handhaving mee omgaan. Als klap op de vuurpijl wordt ook de nieuwe NPR voor het gebruik van RVS in zwembaden tijdens dit congres gepresenteerd, die naar verwachting nog vóór het congres in werking zal treden.

Reikwijdte Bhvbz
Deze dag is niet alleen bestemd voor zwembadexploitanten van openbare zwembaden, maar voor alle exploitanten die onder de nieuwe reikwijdte vallen. De reikwijdte van het nieuwe Bhvbz is opgerekt waardoor ook zwemvijvers, floatingtanks, fish-spa’s en waterspeeltuinen onder de regeling vallen. Daarnaast vielen peuterbaden, campingbaden, hotelbaden, sauna’s en gezondheidsinstellingen al onder de reikwijdte van de huidige regeling, dit blijft ongewijzigd. Deze dag wordt georganiseerd voor medewerkers die met deze nieuwe wet te maken hebben dus ook laboratoria, adviseurs en installateurs, die in deze accommodaties werkzaam zijn. Meer informatie over dit congres vindt u op www.startschotBhvbz.nl. Aansluitend aan dit nationale symposium zal de internationale zwembadconferentie, 6th International Conference Swimming Pools & Spas (ICSPS) starten.