Save the date - ZwembadBranche Dag

Coalitieakkoord Rutte IV en sport & bewegen: hoopvol of teleurstellend?

Vorige week presenteerde Rutte IV het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Nog nooit heeft Nederland zo lang moeten wachten op de plannen van een volgend kabinet, reikhalzend werd er dan ook naar uitgekeken. Waar ligt de focus van het volgende kabinet? De sport- en beweegsector wordt een belangrijke rol toegedicht bij de ambitie om in 2040 een gezonde generatie in Nederland te hebben. Maar wat betekent dit concreet en biedt dit ook mogelijkheden voor de zwembranche?

Highlights

 • De gezonde generatie
  Dit is een initiatief van 24 samenwerkende gezondheidsfondsenmet als doel dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld. Hierin wordt benadrukt dat een Gezonde jeugd begint bij de eerste 1000 dagen van een kind als belangrijke basis voor de mentale, sociale en fysieke gezondheid op latere leeftijd en dat investering hierin noodzakelijk is.
 • De rijke schooldag
  Als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten wordt geïnvesteerd in een rijke schooldag, zodat scholen middels begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur én in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken de kansenongelijkheid kunnen verkleinen.
 • (Bijna) gratis kinderopvang
  De kinderopvang wordt voor 95 procent door de overheid betaald, dit betekent ook dat activiteiten tijdens de kinderopvang voor meer kinderen toegankelijk wordt.
 • Zorgkosten
  Het betaalbaar houden van de zorg door breder te kijken naar gezondheid: onderwijs, sport, huisvesting, bestaanszekerheid en leefomgeving dragen allemaal bij.
 • Geld
  25 miljoen extra investering in sport en bewegen.

Lees ook: NLsportraad: laat kinderen zwemmen onder schooltijd

Teleurstellend

Marc van den Tweel, algemeen directeur bij NOC*NSF, deelt de ambitie van het volgende kabinet, maar maakt zich tegelijkertijd ook zorgen. Hij zou graag zien dat het kabinet meer aandacht en waardering geeft aan de gehele sportsector, van recreant tot topsporter, van gehandicapte sporter tot vrijwilliger en fan. Michael van Praag, voorzitter NLSportraad mist een duidelijke strategie voor sport en bewegen en vindt het te vrijblijvend omdat straks te veel afhangt van bewindspersonen zoals de wethouders, gedeputeerden in de provincies en de minister bij de rijksoverheid. Daarbij betreurt hij het dat er niets is gedaan met hun advies om ervoor te zorgen dat voor 2030 driekwart van de bevolking voldoende beweegt, in plaats van de 50 procent nu en de doelstelling te zetten op 2040. Vanuit de politiek heeft Tweede Kamerlid Michiel van Nispen van de SP aangegeven het coalitieakkoord zeer teleurstellend te vinden op het gebied van sport en bewegen. “Ik had echt meer verwacht. Juist in deze tijd, waarin zo duidelijk is dat een gezondere en sportievere samenleving nodig is, bijvoorbeeld omdat ze weerbaarder is tegen infectieziektes. In de verkiezingsdebatten spraken we hier allemaal mooie woorden over, maar die zie ik helaas niet terug in dit akkoord. Ook financieel gezien komt er bijna niets extra’s voor sport en bewegen. Dit is helaas niet de revolutie die nodig is om Nederland in beweging te krijgen, en sport en bewegen alomtegenwoordig te maken in alle facetten van onze samenleving: op school, op het werk en in de vrije tijd. Nu geldt des te meer dat deze verandering de komende periode vanuit de kamer moet komen, ik ga er alles aan doen.”

Doorbraak

André de Jeu (directeur VSG) is iets optimistischer en ziet in het coalitieakkoord een erkenning voor al het werk dat is verricht in de afgelopen jaren. “Als je het afzet tegen alle stappen die we hebben gezet en de afspraken die wel met elkaar hebben gemaakt zoals het Preventie- en Sportakkoord, zie ik dit als een goedkeuring om hier met elkaar in verder te gaan. Uiteraard blijft het een akkoord op hoofdlijnen en moeten we hier nu gezamenlijk verder invulling aan geven. Maar met het extra geld, de rijke schooldag waar sport én cultuur ook expliciet worden genoemd en de zo goed als gratis kinderopvang kunnen we zeker veel bereiken.” Wat André ook steeds weer terugleest, is de aanmoediging om met alle betrokken partijen van onderwijs, tot cultuur, sportverenigingen en sportaanbieders om tafel te zitten. “Alleen als wij als gelijkwaardige partners optrekken, kunnen wij echt wat betekenen. Wij zijn een rijk land in vele opzichten en hebben alle ingrediënten in huis om deze generatie op te laten groeien tot een vitale samenleving, met dit coalitieakkoord kan dit ook lokaal verder worden vormgegeven.” Ook ziet André veel kansen voor de zwembranche. “Zwembaden zijn bij uitstek geschikt voor jong en oud en kunnen dus als geen ander een bijdrage leveren aan vitaliteit. Daarbij biedt de gratis kinderopvang en rijke schooldag ook vele mogelijkheden om kinderen te leren zwemmen en kennis te laten maken met zwemmen. Voor de sportbranche, maar zeker ook de zwembranche, durf ik wel te stellen dat het coalitieakkoord een doorbraak is. Nooit eerder heeft het zo zwart op wit gestaan en is zo nadrukkelijk gesteld dat alle betrokken partijen nodig zijn voor een vitale en gezonde generatie.”

Lees hier alle informatie over het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.