Strenge lockdown tegen opmars omikron: zwembaden dicht, uitzondering voor zwemles

Gisteren kwam er een advies van het OMT, wat leidde tot een spoedberaad van het kabinet. De reden: de omikronvariant. Het OMT en ook het kabinet maken zich grote zorgen over de snelle verspreiding van deze variant en de onzekerheid over de exacte impact ervan. En dus is besloten tot een totale lockdown, zwembaden dicht, wel een uitzondering voor zwemles.

Verspreiding omikron

Tijdens de persconferentie van afgelopen 14 december werden al wel zorgen geuit over omikron en werd ook aangegeven dat mogelijke aanscherpingen zouden kunnen volgen als daar volgens het OMT aanleiding voor zou zijn. Afgelopen woensdag liet OMT-voorzitter Jaap van Dissel weten dat de omikronvariant zich twee tot drie keer zo snel verspreidt als de deltavariant en nu is ook uit de cijfers van Amsterdam gebleken dat het aandeel van de omikronvariant in het totaal aantal besmettingen elke twee à drie dagen verdubbelt. Het is de verwachting dat de rest van Nederland zal volgen. Daarbij neemt de bescherming van vaccins af. Vanavond heeft het demissionaire kabinet dan ook laten weten de adviezen op te volgen en een totale lockdown af te kondigen.

Strenge lockdown

Deze strenge lockdown die de verspreiding van de omikronvariant moet remmen betekent dat vrijwel alles sluit, alleen de essentiële winkels zoals supermarkten mogen openblijven. De horeca moet sluiten, net als niet-essentiële winkels, de cultuursector en alle scholen en andere onderwijsinstellingen. Ook alle binnensportlocaties moeten dicht en dus ook de zwembaden. André de Jeu van de VSG bevestigt dat naast topsport ook zwemlessen nog zijn toegestaan, net als buiten sporten en dat dus sporten op anderhalve meter in het buitenbad tussen 5.00 en 17.00 is toegestaan. Voor wat nog wel mag, gelden dus wel de maatregelen zoals onder de avondlockdown en indien van toepassing het tonen van het coronatoegangsbewijs. Let op, begeleiders bij de zwemles mogen met een geldige QR-code de kinderen helpen bij het omkleden, maar mogen niet binnenblijven en moeten buiten wachten. Wat de maatregelen precies betekenen voor de zwembranche en een mogelijk aangepast protocol zal later volgen door de samenwerkende partijen in de zwembranche.

Deze informatie is gebaseerd op de persconferentie van 18 december, wat dit precies betekent voor de zwembranche zal later worden duidelijk gemaakt door de samenwerkende partijen van de zwembranche. Kijk voor meer informatie over de persconferentie op www.rijksoverheid.nl en kijk hier specifiek voor corona en sport (waaronder zwemmen en zwemles).

VConsyst