Brancheorganistie Zwembadtechniek

Na het chloorsymposium in 2006 heeft KWR (voorheen Kiwa) een netwerkgroep opgericht om de kennis over zwemwaterbehandeling te delen. Zo’n 35 bedrijven, branchevertegenwoordigers en overheden participeren in deze netwerkgroep. De diverse onderliggende werk- en themagroepen zijn de afgelopen jaren succesvol bijeengeweest. Na overleg met diverse betrokkenen is besloten de netwerkgroep om te zetten in een Brancheorganisatie Zwembadtechniek met een bredere scope dan alleen de zwemwaterbehandeling.

Deze Brancheorganisatie Zwembadtechniek blijft onderdeel van een reeds bestaande branche structuur die zorgt voor zowel horizontale als verticale uitwisseling van kennis. In de overkoepelende coördinatiegroep komen de drie lijnen van kennis dan samen te weten: hygiëne & veiligheid, exploitatie en zwembadtechniek. De zwembadbranche, overheid en bedrijfsleven kunnen hierdoor optimaal kennis delen en verbinden. De kerndoelen van de Brancheorganisatie Zwembadtechniek zijn:

 • Imago van de zwembadbranche verbeteren
 • Technische kennis delen en verbinden
 • Financiële positie participanten versterken

Door het inrichten van een onafhankelijk loket en het verkorten van de communicatielijnen verwacht de brancheorganisatie snel en effectief te kunnen acteren bij het realiseren van haar doelen. Hiermee wil men de betrokkenheid bij beleidsvorming, zoals bijvoorbeeld de nieuwe Zwemwaterwet verhogen.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Missie
De missie van dit brede samenwerkingsverband, dat uiteindelijk wordt vertegenwoordigd door de overkoepelende coördinatiegroep is: Het creëren van een platform om verbinding te leggen tussen consument, overheden, zwembadexploitanten en toeleveranciers.

Subdoelen van de coördinatiegroep zijn:

 • Exploitatie van zwembaden verbeteren
  De exploitatie van zwembaden staat onder druk door onder anderen de bezuinigingen bij gemeenten. De samenwerking moet dan ook leiden tot zowel operationele als financiële voordelen.
 • Stimuleren van innovatie op basis van klantvraag
  Uit onderzoek blijkt dat de klant van zwembaden een bepaalde behoefte heeft. Deze behoefte wordt gekanaliseerd en omgezet in innovatieve oplossingen.
 • Professionalisering van de branche De zwembranche is een relatief jonge branche, om de toenemende concurrentie aan te kunnen is professionalisering over de totale breedte van groot belang. Initiatie van onderzoek op cruciale factoren is hierbij het uitgangspunt.
 • Duurzaamheid in zwembaden vergroten.
  Als maatschappelijke voorziening is een zwembad genoodzaakt maatregelen te nemen in het kader van duurzaamheid. Uitgangspunt is dat de exploitatielasten niet zullen toenemen.

Onderwerpen
Op dit moment is de netwerkgroep zwembadtechniek met name gericht op waterkwaliteit. Het is gezien de samenhang van
belang om zowel de samenstelling van de groep als de aan de orde zijnde onderwerpen te diversificeren. Expertisegebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn:

 • luchtkwaliteit
 • duurzaamheid
 • architectuur
 • bouw
 • legionella

Eerste bijeenkomst 16 juni 2011
Om de gewenste resultaten te bereiken moet een optimale mix gevonden worden van activiteiten gericht op het uitwisselen van kennis en informatie. Zo is er een groep Zwembadtechniek aangemaakt op LinkedIn waar iedereen kan discussiëren over actuele thema’s. Daarnaast zal 16 juni a.s. de eerste bijeenkomst worden gehouden.


advertentie

VDH Watertechnology