Binnen- en buitenbad De Koekoek gaan mogelijk fuseren

De besturen van Stichting Sportcentrum De Koekoek en Stichting Buitenbad De Koekoek hebben een intentie-overeenkomst getekend voor een mogelijke fusie van beide stichtingen. Beide besturen gaan in de aankomende periode aan de slag om de mogelijkheden en consequenties van een fusie te onderzoeken. De vele vrijwilligers van het buitenbad hebben eind vorige week een brief van hun bestuur gekregen waarin ze op de hoogte worden gebracht van dit voornemen.
Ook Vaasaqua, ooit opgericht om het buitenbad financieel te ondersteunen, is door het buitenbadbestuur ingelicht. Beide besturen onderzoeken in de aankomende tijd de mogelijkheden en consequenties van een fusie. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn juridisch, fiscaal, bestuurlijk en financieel van aard. De fysieke integratie wordt ook onderzocht, waarbij bekeken wordt of het mogelijk is met het geld dat het buitenbadbestuur in de afgelopen jaren heeft gespaard een spraypark (een waterspeelplaats buiten) aan te leggen, zonder dat dit nadelige financiële consequenties heeft voor de toekomstige Koekoek. De noodzakelijke compensatieverplichting als gevolg van het bouwen van het nieuwe zwembad op de plek van het oude buitenpeuterbad wordt hierin meegenomen. Daarnaast wordt de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het buitenbad (bij openstelling) onder de loep genomen, mogelijk kan die als gevolg van synergievoordelen geheel komen te vervallen.
De eventuele fusie sluit geheel aan op beleidskaders uit de sportnota van de gemeente Epe, waarin gesproken wordt over centralisering van bestuur en exploitatie van sportaccommodaties. Afhankelijk van de uit te voeren onderzoeken bekijken beide besturen in hoeverre deze intentie ook past in de raadsbesluiten voor de nieuwbouw van de Koekoek. In ieder geval zal in de aankomende periode afstemming met de gemeente Epe plaatsvinden omtrent het informeren van en/of noodzakelijke nadere besluitvorming hieromtrent in de gemeenteraad van Epe. Beide stichtingen en de gemeente Epe zullen de communicatie van dit fusietraject richting direct betrokkenen en overige belangstellingen goed vormgeven en bewaken.

(Veluweland.nl)


Ben jij op zoek naar een leverancier van bodemzuigers? 👉 Klik hier.
advertentie

Pomaz