15 oktober ZwembadBranche Dag

Nieuwe hoofdzwembad wordt nog duurzamer

Het nieuwe hoofdzwembad dat op bedrijventerrein De Vrolijkheid gebouwd zal worden, wordt zeer duurzaam. Op verzoek van de gemeente heeft ontwikkelaar Pellikaan extra maatregelen voorgesteld die de duurzaamheid van het zwembad naar een hoger niveau brengen. Met de doorvoering van dit pakket aan maatregelen wordt het nieuwe hoofdzwembad het één van de meest duurzame zwembaden dat op dit moment kan worden gerealiseerd.

De duurzaamheidsmaatregelen dragen bovendien, dankzij lagere water- en energiekosten, bij aan lagere exploitatielasten. ‘Voor het college is duurzaamheid een leidend principe’, aldus wethouder Gerrit Piek. ‘Daarom hebben we bij de aanbesteding van het zwembad in het programma van eisen gesteld dat wij een hoge waarde toekennen aan het thema milieu en duurzaamheid. Voor het zwembad hebben we zelfs een hogere waarde geëist dan volgens de wet voldoende is. Hoewel Pellikaan hier ruimschoots aan voldeed, kan met aanvullende maatregelen een nog hoger niveau van duurzaamheid worden behaald’.

De duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen in drie categorieën: energie en waterbesparende maatregelen, warmteopwekking en onderhoud. De mogelijkheid om het gehele complex met LED-verlichting te verlichten wordt door de gemeente nader onderzocht. Verder onderzoekt BeGreen de mogelijkheid van een centrale biomassainstallatie op bedrijven terrein De Vrolijkheid die meer gebouwen kan voorzien van warmte.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Voor de duurzaamheidsmaatregelen heeft de gemeente van de provincie een subsidiebedrag toegekend gekregen van € 199.000,-. Het resterende bedrag van € 745.500,- kan bekostigd worden uit het reeds door de raad beschikbaar gestelde krediet van € 23,1 miljoen. De kosten van de extra duurzaamheidsmaatregelen kunnen in 14,7 jaar worden terugverdiend.

(Gemeente Zwolle)


advertentie

Hellebrekers