15 oktober ZwembadBranche Dag

Barneveldse raad buigt zich over nieuwbouw

Het college van B&W van Barneveld vraagt de gemeenteraad om zich opnieuw te buigen over de toekomst van een nieuw zwembad in Voorthuizen. De afgelopen periode heeft onderzoek uitgewezen dat het niet mogelijk is een 25-meterbad te realiseren binnen het gestelde financiële kader van EUR 350.000,- voor de jaarlijkse exploitatielasten. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad als kadersteller gevraagd te beslissen over drie mogelijke scenario’s voor de toekomst van een zwembad in Voorthuizen.

Het bestaande buitenzwembad De Heuvelrand in Voorthuizen is verouderd en aan vervanging toe. Op 8 juli 2008 formuleerde de gemeenteraad daarom in een raadsbesluit de financiële en inhoudelijke kaders voor een nieuw te ontwikkelen zwembad in Voorthuizen: werk het scenario uit van een 25-meterbad met een constructie waarvan een deel open kan, binnen de jaarlijkse exploitatielasten van EUR 350.000. Verschillende onderzoeken zijn inmiddels intern en door deskundige externe bureaus uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft de onderzoeken nu afgerond en presenteert haar bevindingen aan de raad. Het is nu aan de gemeenteraad van Barneveld om een beslissing te nemen over het zwembad in Voorthuizen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft gezocht naar mogelijkheden om binnen de gestelde financiële kaders een 25-meterbad te ontwikkelen met een peuterspraypark. Een studie is uitgevoerd naar mogelijkheden van energiebesparing en versobering van het zwembad bij handhaving van een vastgestelde uitstraling en kwaliteit. Ondanks deze inspanningen leiden versoberingen tot een investering van ca. EUR 4,4 miljoen en een jaarlijks lastenbeslag van EUR 462.172,-, EUR 112.172,- hoger dan het financiële kader. Aan de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) is daarop een second opinion gevraagd. De KNZB gaf aan dat het bad weliswaar aantrekkelijk is voor jonge gezinnen, maar dat een tweede overdekt 25-meterbad in de gemeente wel risico’s met zich meebrengt. De KNZB concludeert dat het draagvlak voor een overdekt 25-meterbad te smal is. De KNZB doet vervolgens de suggestie om een kleiner zwembad in Voorthuizen te ontwikkelen.


Ben jij op zoek naar een leverancier van bodemzuigers? 👉 Klik hier.Het college heeft daarop twee mogelijke alternatieven voor een zwembad in Voorthuizen uitgewerkt. Dit zijn (1) een overdekt zwembad van 10 x 16 meter met een spraypark of (2) een verwarmd buitenbad van 12,5 x 25 meter met peuterbad en glijbaan. Het 10×16-meterbad is weliswaar kleiner dan een 25-meterbad, maar speelt door een beweegbare bodem heel goed in op het aanbieden van leszwemmen, doelgroep- en recreatief zwemmen. Voor dit zwembad is een investering van ca. EUR 3,4 miljoen euro nodig met een jaarlijkse lastenbeslag van EUR 348.900,-, welke past binnen het financiële kader. De tweede optie, het verwarmde buitenzwembad van kleinere omvang dan het huidige zwembad De Heuvelrand, biedt zwemplezier van mei tot en met augustus. Het vraagt een investering van ca. EUR 2,5 miljoen euro met een jaarlijks lastenbeslag van EUR 391.093,-, EUR 41.093,- hoger dan het financiële kader.


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier