15 oktober ZwembadBranche Dag

Resultaten lezersonderzoek 2011

Eén van de belangrijkste kenmerken voor dit magazine is interactie met de branche. Deze interactie houdt ook in dat wij de lezers regelmatig vragen het magazine te beoordelen. Het vorige lezersonderzoek werd begin 2010 afgenomen. Een goed moment om nu te kijken of wij nog altijd voldoen aan de wensen van de lezers. In totaal hebben 334 lezers het onderzoek ingevuld. De gemiddelde waardering ligt op een 7,4, een ruime voldoende dus.

Uit het onderzoek is grofweg het volgende profiel van de lezers van ZwembadBranche samen te stellen. Onder onze lezers zitten net iets meer mannen (56%) dan vrouwen (44%). De gemiddelde leeftijd is 47,5 jaar. De meeste lezers zijn werkzaam in gemeentelijke accommodaties (22%) of accommodaties van exploitatiemaatschappijen (22%). ZwembadBranche wordt gemiddeld door 6 mensen meegelezen. Gemiddeld besteedt men 22 minuten aan een uitgave. Daarna komt het in 42% van de gevallen in de personeelsruimte. Toch is er nog een groep lezers (10%) die de papieren uitgave weggooit nadat ze het gelezen hebben (wij zijn momenteel aan het achterhalen welke lezers dit zijn).

Een ruime meerderheid (88%) van de lezers is bekend met onze digitale uitgaven, maar slechts 35% van de lezers wil uitsluitend deze digitale uitgave ontvangen. De overige 65% geeft de voorkeur aan de papieren versie. Naast de papieren en digitale versie hebben wij ook een digitale nieuwsbrief. Deze wordt goed gelezen (9% helemaal en 40% grotendeels). De voorkeur gaat hierbij uit naar een maandelijkse nieuwsbrief (51%). De website wordt in 22% van de gevallen nooit bekeken, de overige 78% beoordeelt de site met rapportcijfer 6,9.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Op het gebied van social media valt er nog wat terrein te winnen, zo blijkt uit ons onderzoek. Zoals hiernaast valt af te lezen is Hyves voor de accommodaties met 28% het meest gebruikte sociale netwerk. Op de voet gevolgd door Twitter, met 27%. Ook persoonlijk is nog lang niet iedereen actief op social media. Hier is de verdeling wel iets anders 40% van de lezers is zelf actief op Facebook, 34% op Hyves en 34% op LinkedIn. Twitter is privé het minst populair, slechts 24% van de lezers is actief op Twitter.

Voor nog meer resultaten, zoals welke items worden nu het meest gelezen of welke nieuwe items ziet men graag, verwijzen wij u graag door naar een overzicht van alle resultaten. Wij willen iedereen bedanken die aan dit lezersonderzoek hebben meegewerkt en hopen dat jullie ons kritisch blijven volgen.

Klik hier voor alle uitkomsten uit het lezersonderzoek van 2011


advertentie

Pomaz