Antwoorden vragen over verplicht schoolzwemmen

Antwoorden op vragen van de leden Langkamp en Smits (beiden SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Dijksma, over verplicht schoolzwemmen. (Ingezonden 20 juli 2009 onder nummer 2009Z14143).

 • Wat is uw reactie op het pleidooi voor verplicht schoolzwemmen van Reddingsbrigade Nederland?
  Antwoord:
  Allereerst zij gezegd dat elk verdrinkingsgeval er een teveel is. De zorg die uit het artikel spreekt, deel ik. De verantwoordelijkheid bij het leren zwemmen is als volgt verdeeld: de zwemvaardigheid van kinderen is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van ouders, daarbij ondersteund door scholen en gemeenten. Sommige gemeenten bekostigen het schoolzwemmen en gemeenten kunnen ouders met lage inkomens tegemoet komen in de kosten van de (particuliere) zwemlessen.
 • Hoe groot is het percentage kinderen dat jaarlijks de basisschool verlaat zonder zwemdiploma? Hoe heeft dit aantal zich de afgelopen jaren ontwikkeld?
  Antwoord:
  Dit is mij niet bekend. Daarvan worden geen registraties bijgehouden. Wel blijkt uit de Rapportage Sport en onderwijs van het SCP van december 2008, dat van de groep 6-15 jarigen van de autochtone kinderen in 2007 88% een zwemdiploma had. Dat percentage is sinds de voorlaatste meting, die in 2003 plaatsvond, nauwelijks veranderd. Van de allochtone kinderen van de groep 5-16 jaar had in 2007 76% een zwemdiploma. In 2003 was dat 72%. Ook blijkt uit de Rapportage Sport en Onderwijs dat het behalen van het zwemdiploma via verschillende wegen kan: het schoolzwemmen, zwemmen buiten de school om en een combinatie van beiden. Voor het behalen van het zwemdiploma blijkt schoolzwemmen van beperkt belang: slechts 10% van de kinderen met een zwemdiploma heeft dit behaald tijdens schoolzwemmen.
 • Hoe groot is het percentage allochtone kinderen dat jaarlijks de basisschool verlaat zonder zwemdiploma? Hoe heeft dit aantal zich de afgelopen jaren ontwikkeld?
  Antwoord:
  Zie antwoord op vraag 2.
 • In welk percentage van de gemeenten en basisscholen wordt schoolzwemmen aangeboden? Hoe heeft dit percentage zich de afgelopen jaren ontwikkeld?
  Antwoord:
  Zie antwoord op vraag 2.
 • Bent u bereid schoolzwemmen weer verplicht in het lesprogramma van de basisscholen op te nemen? Zo neen, waarom niet?
  Antwoord:
  Ik zie geen aanleiding om schoolzwemmen als verplicht onderdeel in het curriculum op te nemen. Kinderen leren zwemmen is primair een verantwoordelijkheid van de ouders. De verplichting van schoolzwemmen voor alle kinderen, voor hen die kunnen zwemmen en voor hen die niet kunnen zwemmen, zou een investering van veel tijd vragen voor alle leerlingen, zonder dat duidelijk is dat deze aanpak veel meerwaarde heeft.

(Bron: Nieuwsbank)


Ben jij op zoek naar een leverancier van bodemzuigers? 👉 Klik hier.
advertentie

E.B.T.C.


2 gedachten over “Antwoorden vragen over verplicht schoolzwemmen

 1. Ik zie de noodzaak van schoolzwemmen wel degelijk, want in onze gemeente (Ede Gelderland) zijn het niet alleen de allochtone kinderen die niet kunnen zwemmen, maar ook de autochtone kinderen met een streng religieuze achtergrond.
  Er komen bij ons scholen zwemmen waarvan 80% niet kan zwemmen.

 2. Al kon 100% niet zwemmen. Het is en blijft een verantwoordelijkheid van de ouders. De overheid moet ophouden zich overal voor verantwoordelijk te voelen.

Reacties zijn gesloten.