‘Zwemvaardigheid na het diploma: hoe borgen we dat?’

Zowat één op de vier kinderen voldoet anderhalf jaar na het behalen van het B-diploma niet meer aan de exameneisen. Dat is één van de meest in het oog springende conclusies uit lopend onderzoek van het Zwemanalyselab Windesheim Zwolle. Dergelijke uitkomsten roepen vragen op over de zwemveiligheid van kinderen met een zwemdiploma. Daarom start een grootschalig vervolgonderzoek, waarvan de uitkomsten eind volgend jaar worden verwacht. Reden genoeg voor een gesprek met projectleider Mandy van der Weijden over het borgen van het zwemvaardigheid. “Een diploma is zeker geen garantiebewijs.”

Schokkend

Natuurlijk is ze geschrokken van de uitkomsten van haar onderzoek. Rugcrawl, borstcrawl, een kopsprong in het water, binnen de kortste keren lijken kinderen die aangeleerde vaardigheden vergeten. Bij het zwemmen met kleding valt zelfs bijna de helft van de kinderen bij de hertoetsing door de mand. “Best schokkend allemaal.” Het onderzoek begon bijna drie jaar geleden als een literatuurstudie. Van der Weijden en haar team waren nieuwsgierig naar het duurzaam behouden van zwemvaardigheden. Waar ze ook meer van wilden weten: de ideale leeftijd om te leren zwemmen. Meteen gaat het dan ook over het motorisch-cognitief leren van kinderen, leerstrategieën en aanverwante zaken waar aanbieders van zwemlessen en instructeurs hun voordeel mee kunnen doen. Wat ze vooral wilden bieden was inzicht, wetenschappelijk onderbouwd. “Te vaak wordt in de branche nog gestuurd op basis van een onderbuikgevoel.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Alle kinderen zwemvaardig: geen woorden, maar daden!

Ontbreken onderzoekgegevens

De eerste horde die opdoemde was het ontbreken van voldoende onderzoekgegevens, zodat een bindend advies aan de branche niet mogelijk bleek.” Zeker in relatie tot zwembaden en zwemlessen is er relatief weinig bekend over de motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen.” In samenspraak met NL Zwemveilig, de initiator van het onderzoek, werd besloten tot een andere marsroute. Een onderzoeksgroep van 96 kinderen uit de regio midden-zuid werd gevraagd om nog een keer op te gaan voor het B-diploma. De uitdaging was groot. “Je moet zoveel mogelijk storende variabelen uitsluiten. Bewust werd gekozen voor een hertoetsing van de eisen voor het B-diploma. “Dat is de grootste groep die uitstroomt.” Een deel van de kinderen had overigens wel het C-diploma op zak. De gemiddelde leeftijd bedroeg 7,2 jaar. Vrijwel alle kinderen hadden leren zwemmen volgens dezelfde methodiek. Het aantal deelnemende jongens bedroeg 41%, meisjes 59%. Om zo valide mogelijke uitkomsten te krijgen, vond de herhaaltest plaats in hetzelfde bad als waar achttien maanden daarvoor het diploma was behaald. Nog een belangrijk detail: alle kinderen hadden zich vrijwillig aangemeld. Ook dat gegeven kan de uitkomsten (positief) beïnvloeden. ”Het gaat om enthousiaste en gemotiveerde kinderen, die na het behalen van het diploma meer dan gemiddeld het zwembad zijn blijven bezoeken.”

Wil je meer weten over de resultaten en het vervolgonderzoek, lees het interview met Mandy van der Weijden verder in ZBB #71.


advertentie

Aquatickets