Zwemscholen gezocht! Om gevolgen coronacrisis zwembranche in kaart te brengen

De gevolgen van de coronacrisis voor de sport zijn groot en verstrekkend, ook voor de zwembranche. Om hier beter zicht op te krijgen, heeft het ministerie van VWS aan het Mulier Instituut gevraagd deze gevolgen in kaart te brengen. Om te weten wat het betekent voor gemeentelijke zwembaden, zwemverenigingen en zwemondernemers aangesloten bij de WiZZ lopen trajecten. Voor zwemscholen is men nog dringend op zoek naar input. Ben jij een zwemschool en wil jij meehelpen om de impact van de gehele zwembranche in kaart te brengen? Vul dan vandaag nog de vragenlijst in.

Schade sportsector loopt in de honderden miljoenen

Halverwege maart 2020 werd een groot deel van de sportsector geheel stilgelegd en na enige versoepeling in de zomer zijn sinds het najaar nieuwe coronamaatregelen van kracht. Een groot deel van de sportsector is daardoor nog steeds gesloten. In het najaar werd de nettoschade voor de breedtesport over 2020 geschat op zo’n 700 miljoen euro. Aangezien sinds december een nieuwe lockdown van kracht is, zal deze schade naar verwachting nog hoger uitvallen. Om adequaat te kunnen reageren op de gevolgen van de coronacrisis is het belangrijk dat overheid goed zicht heeft op wat er precies gebeurt. In nauwe samenwerking met de sport en de zwembranche brengt het Mulier Instituut, in opdracht van het ministerie van VWS, daarom de gevolgen van de coronacrisis voor de sport in beeld. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in de Monitor Sport en Corona.

Lees ook: Resultaten inventarisatie coronacrisis in de zwembranche

Monitor

Het gaat in dit onderzoek onder andere over de financiële gevolgen voor de sport. Hierbij wordt aan de hand van de omzetderving, kostenbesparing en (eventuele) tegemoetkoming vanuit steunmaatregelen de nettoschade voor de sector berekend. Deze schade wordt opgevangen door reserves aan te spreken, waardoor het investerings- en weerstandsvermogen van sportorganisaties achteruitgaan en hun voortbestaan in gevaar komt. Naast de financiële gevolgen komen in het onderzoek ook de gevolgen van de coronamaatregelen op het klantenbestand, het personeelsbestand van de ondernemingen en de verwachtingen voor de toekomst aan bod. Na afronding worden de resultaten gedeeld via ZwembadBranche.

Vragenlijst voor zwemscholen

Om dit alles ook voor zwemscholen in kaart te brengen is een vragenlijst opgesteld. Voor een zo compleet mogelijk beeld is het van belang dat zoveel mogelijk zwemscholen de vragenlijst invullen. Uiteraard worden jouw gegevens anoniem verwerkt en zijn de resultaten niet te traceren tot individuele bedrijven. Voor gemeentelijke zwembaden, zwemverenigingen en zwemondernemers aangesloten bij de WiZZ lopen andere trajecten. Zij hoeven deze vragenlijst niet in te vullen.

Ben jij een zwemschool en wil jij input leveren aan de Monitor Sport en Corona? Kijk hier voor de vragenlijst. Let op! Invullen kan tot en met 28 april.

E.B.T.C.