Zwemonderwijs en bewegingsonderwijs

De wettelijke zorgplicht van de gemeente omvat het bewegingsonderwijs. Deze wettelijke zorgplicht is uitgewerkt in de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs en de beleidsregel ‘gymnastiek’. De wettelijke zorgplicht van de gemeente heeft geen betrekking op het zwemonderwijs. Het is een eigen keuze van de gemeente om faciliteiten voor het zwemonderwijs beschikbaar te stellen.
Omdat het bekostigen van het zwemonderwijs geen zorgplicht voor de gemeente is kan dit niet op grond van de door de gemeenteraad vastgestelde verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en de beleidsregel ‘gymnastiek’. Het bekostigen van het zwemonderwijs (zowel het onderwijs als het vervoer) door de gemeente moet een wettelijke grondslag hebben. Deze wettelijke grondslag is de modelverordening materiële en financiële gelijkstelling.

Als de gemeente faciliteiten voor het zwemonderwijs beschikbaar stelt moet de gemeente vaststellen of en in welke mate de uren zwemonderwijs invloed hebben op het aantal toegekende klokuren bewegingsonderwijs.
Er zijn twee mogelijkheden:


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.  • totaal 1,5 klokuur bewegingsonderwijs, waarvan 0,45 klokuur ‘droge gym’ en 0,45 klokuur zwemmen of
  • 1,5 klokuur bewegingsonderwijs en daarbovenop 0,45 zwemmen.

advertentie

VDH Watertechnology


Een gedachte over “Zwemonderwijs en bewegingsonderwijs

Reacties zijn gesloten.