Overeenkomst bouw Huis van de Sport ondertekend

Het Huis van de Sport komt er en het zwembad van Het Spectrum gaat sluiten. Deze uitkomst van de gedachtewisseling op 1 en 8 juli tussen de gemeenteraad en burgemeester en wethouders is 9 juli deels omgezet in de ondertekening van de ontwikkelovereenkomst voor het Huis van de Sport. ‘Het college hoeft de ontwikkelingsovereenkomst voor het Huis van de Sport niet aan de raad voor te leggen’, zo betoogde wethouder Michel Bezuijen tijdens de bespreking van dit stuk op 1 en 8 juli.
De overeenkomst is immers opgesteld binnen de kaders die de raad in 2007 heeft gesteld: de stichtingskosten zijn 45,9 miljoen euro, vermeerderd met 10 miljoen voor de inrichting en de omgeving van het complex, in totaal 55,9 miljoen. Voor de stichtingskosten is uitgegaan van het prijsniveau van dit moment. Dat betekent dat het uiteindelijke bedrag bij opening eind 2013, begin 2014, hoger zal zijn als gevolg van normale jaarlijkse prijsverhogingen. De BTW, al gauw enkele miljoenen, is buiten beschouwing gelaten.

De wethouder verzekerde dat de gemeente dit bedrag terug kan vragen. In principe is dit mogelijk als de gemeente, zoals beoogd, eigenaar blijft van het gebouw. De exploitatie kan wel worden uitbesteed. Sportfondsen Nederland exploiteert de huidige gemeentelijke sportaccommodaties, zoals Het Spectrum. De exploitatie van het nieuwe sportpaleis moet nog worden aanbesteed. Volgens Bezuijen zijn versoberingen doorgevoerd, waaronder het schrappen van een squashruimte. Hij bestreed met kracht dat de bijna 56 miljoen onverantwoord hoog is: ‘Het is de investering absoluut waard. We krijgen er een prachtige sportaccommodatie voor die 20 à 25 jaar absoluut voldoende is.’

Tom Horn, fractievoorzitter van de PvdA, haalde 1 juli al handig de angel uit de discussie met een voorstel om het al dan niet handhaven van het zwembad van Het Spectrum pas na de zomervakantie te bespreken, omdat het voorstel van B en W daarover pas kort tevoren was toegestuurd. Zijn voorstel werd raadsbreed overgenomen. Het lijkt mosterd na de maaltijd nu de overeenkomst is getekend.

De Hap – die bezwaren heeft tegen grote en dure project – voelde nattigheid, maar zag 8 juli een motie afgestemd om tot behandeling van het onderzoek geen ‘onomkeerbare’ beslissingen te nemen over het Huis van de Sport. Er werd daarom tijdens de bespreking op 1 en 8 juli geen relatie tussen beide zwembaden gelegd, hoewel die er zeker is. Een onderzoek van Grontmij / Marktplan leidde namelijk tot de slotsom dat handhaven van het zwembad van Het Spectrum zorgt voor te veel zwemwater en een exploitatietekort.

Het college omarmde de conclusies. De raad lijkt in meerderheid voorstander van sluiting. De ondertekening betekent dat Het Huis van de Sport in de voorgestelde vorm wordt gerealiseerd. Het ziet er naar uit dat het zwembad van Het Spectrum gaat sluiten. Het college voelt ervoor om Het Spectrum in zijn geheel af te breken en nieuwe sportzalen te realiseren. Het onderzoek stelt namelijk woningbouw op het terrein voor, bij voorkeur in combinatie met de ontwikkeling van het belendende garageterrein en tankstation. Collegepartijen CDA – dat het project aanvankelijk ‘megalomaan’ noemde – en D66 zijn bekeerd. ‘Voortschrijdend inzicht’, zoals dat in politieke kringen heet. Een raadsmeerderheid zal het college verder geen strobreed in de weg leggen.

(De Echo)


advertentie

E.B.T.C.