11 oktober - ZwembadBranche Dag

Week van de Zwembadtechniek: welke online workshops ga jij volgen?

Door het verplaatsen van de ZwembadBranche Dag naar 11 oktober 2022 kon ook de VTZ Technische Start dit jaar niet doorgaan. Helaas, maar wij willen jullie al deze kennis toch niet onthouden en dus introduceren wij samen met de VTZ de Week van de Zwembadtechniek. Alle workshops die je hierover kon volgen op de ZwembadBranche Dag, kun je nu in de week van 6 tot en met 10 december gratis online volgen. Je moet je alleen wel even aanmelden. En heb je niet voor alle workshops ruimte in je agenda? Je kunt ze ook terugkijken. Zo blijf je toch op de hoogte!

Maandag 6 december:
Hebben we een chloraatprobleem in de Nederlandse zwembaden?
webinar door Maarten Keuten

In coronatijd heeft de zwembadpoli, in opdracht van de zwembranche, onderzoek gedaan naar chloraat in Nederlandse zwembaden. Gebleken is dat bij ruim 25% van de onderzochte baden de toekomstige norm van 30 mg/L overschreden wordt. Op basis hiervan zijn vragen gesteld aan RIVM over de gezondheidsrisico’s voor badpersoneel en zwemmers. Wat kun je eigenlijk doen bij een overschrijding van chloraat? Tijdens deze presentatie zal Maarten Keuten ingaan op de resultaten van dit onderzoek, de adviezen van de RIVM en worden een aantal leermomenten bij badinrichtingen met overschrijdingen met de zwembranche gedeeld.

Aanmelden voor deze online workshop? Klik hier.

Dinsdag 7 december:
Nieuwe parameters onder de Omgevingswet: wat komt er op ons af?
webinar door Ger Hulshof

Met de invoering van de Omgevingswet komen er nieuwe parameters en moeten zwembaden zelf een bemonsteringsplan maken. Maar wanneer moet dat bemonsteringsplan eigenlijk klaar zijn? En hoe bepaal je de slechtste plek voor de monstername en wie bepaalt dat, laboratorium dat of de badinrichting? Naast een aantal nieuwe parameters veranderen van sommige bestaande parameters ook de grenswaardes. In deze presentatie zal Ger Hulshof deze vragen beantwoorden en krijg je een duidelijk beeld van de nieuwe regels betreffende de monstername en analyse van de nieuwe parameters.

Aanmelden voor deze online workshop? Klik hier.

Woensdag 8 december:
Een decennium zwembadpoli: wat hebben we geleerd?
webinar door Jan Bakker

Zwemmen is gezond, zonder twijfel. Maar het kan ook klachten geven aan de huid, ogen en longen zonder dat we precies de oorzaak weten. Daarbij ontbreekt het bij artsen ook vaak aan de benodigde kennis. Er wordt dan onvoldoende actie ondernomen, met alle ongemakken en kosten van dien. Om snel en adequaat te kunnen reageren, heeft Jan Bakker samen met het AMC en de TU Delft de Zwembadpoli opgericht. Jan Bakker is klinisch arbeidsgeneeskundige en betrokken geweest bij de Richtlijn Veilig Zwemmen in coronatijd. Vanuit zijn expertise en aan de hand van een aantal cases vertelt hij hoe we zwemmen gezond kunnen houden.

Aanmelden voor deze online workshop? Klik hier.

Donderdag 9 december:
Medisch Monitoring Onderzoek: wat hebben wij geleerd van de coronacrisis?
webinar door Maarten Keuten

Gelukkig kon er in coronatijd worden gezwommen, maar ook de zwembranche had te maken met beperkende maatregelen die invloed hadden op de bezoekers, het aanbod en de zwembadtechniek. Een geheel nieuwe situatie waarin nog veel onduidelijk was. Reden dat er onder meer onderzoek is gedaan naar aerosolen en ventilatie. In vervolg hierop is er recent ook gekeken naar medische aspecten, techniek en gedrag. Hiermee is belangrijke informatie vergaard over veilig zwemmen in coronatijd, maar het is ook nuttige informatie voor ná corona: wat hebben we geleerd en welke inzichten kunnen we ook na corona gebruiken?

Aanmelden voor deze online workshop? Klik hier.

Vrijdag 10 december:
Opslag chemicaliën onder de Omgevingswet: gaat er wat veranderen?
webinar door Bert Lans

Voor de opslag van chemicaliën geldt nu het Activiteitenbesluit, maar net als de Bhvbz zal ook het Activiteitenbesluit met de invoering van de Omgevingswet komen te vervallen. De nieuwe regels voor opslag van chemicaliën wordt vanaf dan vanuit de Omgevingswet gereguleerd. Op dit moment zijn er nog strenge regels aan de opslag van chemicaliën in badinrichtingen, komen deze dan straks te vervallen of valt dat te bezien en wat is de rol van de gemeente hierin? In deze presentatie zal Bert Lans een overzicht geven van de nieuwe eisen voor opslag van chemicaliën in badinrichtingen en wat dat betekent voor de toekomst.

Aanmelden voor deze online workshop? Klik hier
ZwembadBranche Dag 2022