15 oktober ZwembadBranche Dag

VSG, RECRON en KNZB akkoord met nieuwe statuten Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

De afgelopen weken zijn de nieuwe statuten van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ door de drie huidige bestuurspartijen (VSG, RECRON en KNZB) besproken in de eigen respectievelijke bestuursvergaderingen. Inmiddels heeft de terugkoppeling plaatsgevonden en zijn de drie organisaties akkoord. Dit betekent concreet dat het geplande vervolgtraject zijn beslag krijgt. Op basis van de geaccordeerde inhoudelijk en financiële uitgangspunten wordt gestart met de inrichting van de te vernieuwen organisatie. De implementatie zal stapsgewijs plaatsvinden. Al na de zomer kunnen naar verwachting eerste concrete stappen gezet worden zoals het benoemen van een onafhankelijk voorzitter en het organiseren van bijeenkomsten van inhoudelijke projectgroepen in het kader van BREZ 3.0.

De belangrijkste wijzigingen op het gebied van de Governance zijn:


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.  • Er komt een onafhankelijke voorzitter.
  • Het bestuur zal naast de drie oprichtende organisaties (RECRON, VSG en KNZB) bestaan uit nog zes organisaties. Door het betrekken van een groter deel van de achterban wordt het draagvlak vergroot.
  • Er wordt een aantal (inhoudelijke) commissies ingesteld onder meer om de deskundigheid uit het veld beter te benutten en meer inhoudelijke discussies op commissieniveau te voeren.
  • Er komt een directie- en bestuursstatuut waarin wederzijdse taken en verantwoordelijkheden goed zijn vastgelegd en waarbij uitgegaan wordt van het bestuursmodel ‘besturen op hoofdlijnen’.

 advertentie

VDH Watertechnologyadvertentie

E.B.T.C.