#vrijwilligers

Exact 12 uur terug uit Frankrijk en ik constateer dat mijn deadline nadert voor de column in Zwembadbranche. Ik dacht er nog wel even tijd voor te hebben, maar door de Alpeduzes was het er even bij ingeschoten. Maar gelukkig toch weer gelukt. Om maar gelijk met de Alpeduzes van start te gaan. Wat een fantastisch evenement: wat een entourage en wat een beleving. Geweldig om dit te hebben meegemaakt. Samen met mijn teamgenoten van het huis van de sport hebben we de Alped’uez meerdere keren getrotseerd na maanden samen te hebben getraind en acties te hebben opgezet om geld in te zamelen voor het KWF. Het doel was om 50.000 euro bij elkaar te fietsen. In totaal is er nu 28,5 miljoen euro opgehaald. Een voorlopige stand, ook wij hebben nog een aantal acties uit staan en gaan het bedrag zeker halen.

Waar ik nog het meest van onder de indruk was, waren de dagen zelf. Niet alleen van de duizenden supporters langs de kant van de weg, die je wel die berg opschreeuwden, maar al die vrijwilligers. Zij stonden dag en nacht klaar. Of je nu oppas voor je kinderen wilde hebben of gemasseerd wilde worden. Natuurlijk draait het evenement niet alleen op vrijwilligers. Achter al deze honderden vrijwilligers zit uiteraard wel een professionele organisatie. Vrijwilligers moeten worden aangestuurd en zaken moeten goed worden gecoördineerd. Maar 1 ding is zeker: zonder vrijwilligers geen evenement, sportwedstrijd, scheidsrechters of andere zaken. Ook in de zwembadbranche kunnen we niet zonder.

Laatst werd ik op een symposium aangesproken op de ideeën en visie van de KNZB. “Vrijwilligers inzetten bij de exploitatie van een zwembad, onmogelijk! En waar zijn jullie met de KNZB eigenlijk mee bezig?” Om gelijk maar het antwoord te geven: het is wel mogelijk! En inderdaad niet iedere zwemvereniging is in staat om een zwembad te runnen. Dit is ook helemaal niet wat de KNZB pretendeert. Alles hangt samen met wat men verwacht, uitspreekt en afspreekt met elkaar. Sommige verenigingen willen lekker blijven huren en een aantal kunnen en willen meer. Maak daar dus gebruik van. Als KNZB worden we in het werkveld vaak hiermee geconfronteerd. Het KNZB-bad ‘2521 Gewoon Zwemmen’ wordt verkocht als een bad, volledig gerund door vrijwilligers. Onterecht. De vereniging(en) maken onderdeel uit van het totale exploitatieplan, dat weer nauw samenhangt met hoe de lokale situatie nu en in toekomst ingevuld gaat worden. Wil de gemeente blijven beheren, privatiseren of komt er een stichting. De vereniging(en) kunnen hierbij de kosten op de exploitatie drukken en de rol en verantwoordelijkheid van de verenigingen vergroten. Neem de gemeente Alblasserdam, zij hebben getekend voor een overeenkomst voor de bouw en exploitatie van een nieuw zwembad volgens het’ 2521 Gewoon Zwemmen’ principe. Er wordt een samenwerking aangegaan met zwem- en poloclub Wiekslag, de Alblasserdamse reddingsbrigade en sportcentrum Blokweer. Zij gaan nu aan de slag om het standaardconcept ‘2521 Gewoon Zwemmen’ aan te passen aan de Alblasserdamse locatie en behoeftes. Lagere kosten, duurzaamheid en het maatschappelijke ondernemerschap zonder winstoogmerk zijn de kernwaarden van het concept. De lagere kosten worden onder andere bewerkstelligd door de bouwmethode en de actieve inzet van de verenigingen en een beheersstichting bij de exploitatie van het zwembad.

De KNZB wil graag dat zwembaden weer maatschappelijk verantwoorde investeringen gaan worden. Met dit concept speelt de KNZB in op een behoefte: een modern, functioneel en energiezuinig bad, tegen lage investerings- en energielasten. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande situaties. Waar deze samenwerking uit bestaat? Hoe deze na te streven? Hoe vrijwilligers kunnen worden ingezet? Allerlei vragen, die goed moeten worden vastgelegd met elkaar. Niet alleen exploitanten en gemeenten leggen iets vast in een exploitatieovereenkomst, ook de vereniging met al haar vrijwilligers is een belangrijke samenwerkingspartner waar je afspraken mee kan maken.

Inzetten van vrijwilligers als onderdeel van de exploitatie van een zwembad? Jazeker, maar wel samen in een beheervorm met professionals, waar men elkaar accepteert als partners en iedereen wordt voorzien in de behoefte die men ambieert. Leg dit vast in een samenwerkingsovereenkomst en werk zo samen aan een duurzaam, maatschappelijk verantwoord zwembad.

Marcel de Visser – Projectleider Accommodatiezaken KNZB
Wil je reageren op de column van Marcel, mail naar marcel.de.visser@knzb.nl of via twitter @marceldevisser


advertentie

Dewi Online