Voorkomen van gehoorbeschadiging

Te veel geluid op het werk kan het gehoor beschadigen. Zo erg dat het kan leiden tot een gehoorbeschadiging die niet meer geneest. Om werknemers te beschermen tegen gehoorbeschadiging moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet en maatregelen treffen. Vanzelfsprekend moet de effectiviteit van de maatregelen ook gecontroleerd worden.
Onze oren zijn belangrijke, bijzondere en gevoelige zintuigen. Ons gehoor stelt ons in staat om geluid waar te nemen. Een groot deel van onze communicatie is afhankelijk van geluid. Veel informatie bereikt ons via het medium geluid. Behalve nuttig en aangenaam kan geluid ook ongewenst zijn: we spreken dan over lawaai. Nagenoeg iedereen staat wel eens bloot aan geluiden die schadelijk kunnen zijn voor ons gehoororgaan. Denk maar aan een overvliegende straaljager, of het boren van een gaatje in beton. Maar ook luisteren naar muziek op een hoog volume kan ons gehoor beschadigen. Gelukkig is ons gehoororgaan in staat om zich van kortdurende blootstelling te herstellen. In de arbeidssituatie zijn twee soorten lawaai te onderscheiden: schadelijk en hinderlijk geluid.
De overheid zorgt via de Arbeidsomstandighedenwet voor heldere doelvoorschriften. Met zo min mogelijk regels en administratieve lasten. De wet biedt werkgevers en werknemers ruimte om zelf invulling te geven aan de wijze waarop ze binnen hun sector aan de wet voldoen. Het voordeel hiervan is dat ondernemingen en instellingen een arbobeleid kunnen voeren dat rekening houdt met de specifieke sectorkenmerken. De Arbocatalogus biedt een beschrijving van de methoden en oplossingen die werkgevers en werknemers samen hebben afgesproken om aan de gestelde doelvoorschriften te voldoen. Bijvoorbeeld technieken, praktische oplossingen, handleidingen en normeringen die bijdragen aan gezond en veilig werken.
Goede werkomstandigheden kunnen gehoorschade voorkomen en zorgen voor gezonde en prettige werksituaties. De Arbowet eist dat de werkgever de medewerkers beschermt tegen schade aan de gezondheid door te hoge lawaainiveaus. Daarom wordt in de arbocatalogus voor de recreatiesector nu ook specifiek aandacht besteed aan geluid in de groene en technische werkomgeving, het zwembad en de horeca en ruimtes met veel personen.
Maar goede ideeën en voorzieningen alleen zijn niet voldoende om te zorgen dat de hoeveelheid schadelijk geluid waar de medewerkers mee te maken hebben vermindert. Een succesvol beleid wordt gedragen door de gehele organisatie en is gebaseerd op sterke betrokkenheid van de medewerkers en het management.
Wat kan je in ieder geval zelf doen? Realiseer je dat lawaai leidt tot doofheid. Wacht niet tot het te laat is, maar doe er wat aan! Hoe? Door samen met collega’s de werkgever en ondernemingsraad te benaderen en aan te dringen op maatregelen. En door zo nodig je vakbond in te schakelen.

Zodra de informatie ook door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid getoetst is, zal deze ook beschikbaar worden gesteld via de website www.recreatie.dearbocatalogus.nl.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Daniëlle Wiek – Bestuurder – Abvakabo FNV
Reacties: recreatie@abvakabo.nl


advertentie

E.B.T.C.