Voorbereiden op de zomer: alle hens aan dek voor de Reddingsbrigade

Enige tijd geleden luidde de Reddingsbrigade de noodklok. Door de coronamaatregelen kon de nieuwe lichting van de reddingsbrigade niet worden opgeleid. Inmiddels is er een ontheffing voor de strandwachten en mag er weer worden getraind. Maar het is nog zeker niet ideaal. Met de verwachting dat het komende zomer weer druk gaat worden en daarbij in gedachten nog de afgelopen zomer, wordt het nog wel een uitdaging.

Lastige opgave

Corona zette een dikke streep door de gebruikelijke voorbereiding van de Reddingsbrigade en dat zorgt volgens Peter Barendse, hoofd BOZ (Beleid en Operationele Zaken) Reddingsbrigade, voor een lastige opgave. “Normaal gesproken trainen wij onze strandwachten en leiden wij de nieuwe lichting op in het zwembad als het buiten nog te koud is. Maar dit is al het tweede jaar op rij dat we dat niet kunnen. Zeker vorig jaar was dit schakelen, nu zijn wij er al iets meer op ingesteld. Het is fijn dat we een ontheffing hebben gekregen, we kunnen ons nu echt gaan voorbereiden op aankomende zomer.” Om dit in goede banen te leiden, is er direct een crisisgroep opleiding opgezet. Dit heeft geresulteerd in het opleiden in kleinere groepen, het opsplitsen van de cursus in een theorie- en praktijkgedeelte. Maar bovenal blijft het wel van belang dat er nieuwe vrijwilligers komen. “Vorig jaar was de aanwas heel gering. Gelukkig is onze groep vrijwilligers erg trouw en goed getraind, maar het is voor ons wel belangrijk dat er ook een nieuwe lichting wordt klaargestoomd. Doordat er nu geen evenementen zijn waar wij ons werk kunnen demonstreren, is het ook nog eens lastig om nieuwe mensen te werven. Daarbij verwachten wij dat als er deze zomer nog steeds beperkingen zijn, er meer mensen naar het strand zullen komen. Om dan voldoende getraind veiligheid te kunnen bieden is het voor ons nu echt alle hens aan dek.”

Lees ook: Veilig in zee met MDT: ‘heel blij dat hiermee de zwembranche in brede zin wordt betrokken’

Flexibel

Ook voor de uitvoering van de werkzaamheden deze zomer op het strand is het voor de lifeguards even puzzelen. Ernst Brokmeier, Reddingsbrigade Kennemerland Zandvoort, wijst op de maatregelen zoals minder mensen op een post, afstand houden en het dragen van een mondkapje. “Gelukkig merken wij dat doordat we nu al meer dan een jaar hiermee bekend zijn, wij inmiddels weten hoe hier mee om te gaan. Wij zijn gelukkig ook heel flexibel, maar we moeten ons wel weer aanpassen aan de dan geldende regels. Daarbij hebben deze maatregelen voor nu ook gevolgen voor de nieuwe aanwas. De nieuwe strandwachten kunnen momenteel niet meedraaien en ervaring opdoen op de post zoals we anders altijd doen.” Ernst is wel opgelucht dat veel mensen zich hebben aangemeld voor een opleiding. “Gelukkig kunnen wij door de ontheffing vanuit de overheid nu wel weer mensen opleiden, ik heb goede hoop dat we de komende maanden genoeg nieuwe lifeguards kunnen trainen.” Wat Ernst opvalt is dat er ook veel oudere mensen bij zitten. “Meestal bestaat de grootste groep uit jeugd, die er dan langzaamaan ingroeit. Doordat velen nu wat ouder zijn, kun je ze gelijk inzetten en dat is natuurlijk gunstig.” Voor de toekomst maakt Ernst zich wel zorgen over de jeugdopleiding. “Doordat de jeugd nu niet kan zwemmen, zijn de aanmeldingen ook minder. Voor de toekomst hebben wij alleen wel weer veel jeugd nodig om onze posten voldoende te kunnen blijven bemannen.”

Verantwoordelijkheid

De Reddingsbrigade heeft de afgelopen zomer veel vaker hulp verleend dan voorheen en Peter maakt zich dan ook zorgen over aankomende zomer. “Door de beperkingen van corona was het strand afgelopen jaar een geliefd toevluchtsoord, kende de zee gevaarlijke situaties zoals muien en zagen wij ook deze zomer weer dat er bij mensen nog sprake kan zijn van onbekendheid en onervarenheid met betrekking tot zwemmen in zee. Gelukkig is voor dat laatste steeds meer aandacht, zo is de Reddingsbrigade Nederland gestart met de uitvoering van het landelijke project ‘Het Strand Veilig’ met als doel de veiligheid op het strand te vergroten.” Ernst maakt zich daarnaast zorgen over het zwemniveau. “Voor onze zwemveiligheid is een diploma natuurlijk niet voldoende is, je moet het bijhouden. Als zwembaden zijn gesloten, is dat lastig.” Ook dit jaar bereidt de Reddingsbrigade zich dus weer voor op een pittige zomer. Hoewel de omstandigheden niet optimaal zijn, zal men er weer alles aan doen om er straks klaar voor te zijn. Het is een taak waar de Reddingsbrigade zich erg verantwoordelijk voor voelt. Waar Ernst wel aan toevoegt dat de Reddingsbrigade er alles aan zal doen om straks in nood bij te kunnen staan, maar dat het ook een verantwoordelijkheid is van ons allen. “Wij doen alles wat in ons vermogen ligt, maar als zwemmer mag je de kracht van de zee nooit en te nimmer te onderschatten.”

E.B.T.C.