Veiligheidseisen zwembaden: kleurtest van groot belang

Deze kleurtest is opgenomen in de nieuwe NEN-EN 15288. In de norm worden nadere veiligheidseisen vastgesteld die gelden voor het ontwerp van zwembaden, alsmede voor het dagelijkse gebruik. Zo worden regels gesteld aan de afmetingen van de ruimte rondom het zwembad en de verlichting. In de veiligheidseisen voor gebruik wordt een methode beschreven om vast te stellen of de watercirculatie in het bad in orde is. Dit gebeurt aan de hand van de zogenaamde kleurtest. Hoewel de waterkwaliteit van de meeste zwembaden door middel van bemonstering nauwlettend in de gaten wordt gehouden, kan de kleurtest worden gezien als een belangrijk hulpmiddel bij het in stand houden van een constante waterkwaliteit.

Deze norm bestaat uit twee delen:

  • NEN-EN 15288-1:2008 Zwembaden: Veiligheidseisen voor ontwerp
  • NEN-EN 15288-2:2008 Zwembaden: Veiligheidseisen voor gebruik

‘Dode hoek’
De kleurtest staat omschreven in annex A van de NEN-EN 15288-2:2008. Middels een kleurtest kan worden aangetoond of er in een zwembad sprake is van zogenaamde ‘dode hoeken’. Een dode hoek in een zwembad ontstaat als het water op een bepaalde plek in het zwembad onvoldoende wordt gerecirculeerd. In de meeste gevallen is dit een gevolg van de configuratie in het zwembad en de waterbehandelingsinstallatie. Het stilstaande water in een dode hoek wordt onvoldoende ververst, waardoor het water plaatselijk niet aan de hygiënevoorschriften zou kunnen voldoen. Bij een kleurtest wordt allereerst alle chloor in het zwembad geneutraliseerd. Hierna wordt ter hoogte van het chloor injectiepunt een slang aangesloten waarmee een ongevaarlijke kleurstof wordt toegevoegd aan het water. Vervolgens dient het zwembad binnen 15 minuten gelijkmatig te zijn verkleurd. Is dit niet het geval, dan is er sprake van afkeur en kan aan de hand van de verkleuring worden gezien op welke plaatsen de installatie zou moeten worden aangepast. Als na afloop van de kleurtest de chloorinjectie weer wordt aangesloten en geactiveerd, verdwijnt de verkleuring vanzelf weer uit het zwembad. Indien het zwembad niet door de kleurtest heen komt betekent dit dat de recirculatie van het zwemwater niet voldoet aan de norm. Dit heeft tot gevolg dat er bij hygiëne gerelateerde incidenten de juridische positie van de beheerder wordt verzwakt. Deze is immers verantwoordelijk voor de hygiëne en veiligheid, waarbij als norm onder andere de NEN-EN 15288:2008 wordt gehanteerd. Als de recirculatie van het zwemwater niet aan de norm voldoet, bestaat het risico van gezondheidsklachten wegens de aanwezigheid van infectiebronnen in het water of door overchlorering.

> Lees verder in de digitale uitgave van ZwembadBranche

Splash Software