Toekomst voor uitgebreid zwembad De Veldkamp

Als het aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oldebroek ligt, blijft zwembad De Veldkamp in Wezep een recreatie- en doelgroepenbad. Aangevuld met een waterspeeltuin op het buitenterrein en een gemoderniseerde en uitgebreide kuurhoek. Onderzoeksbureau Andres c.s. uit Hoevelaken stelde in opdracht van de gemeente een toekomstperspectief voor zwembad De Veldkamp in Wezep op.
De opdracht was om enkele scenario’s uit te werken en de maatschappelijke en financiële gevolgen daarvan in beeld te brengen. Ook is advies gevraagd voor de meest optimale beheer- en organisatiestructuur. Wethouder Kok: ‘Volgens mij ligt er nu een degelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat uitbreiding met een waterspeeltuin en uitbreiding van de kuurhoek van Zwembad De Veldkamp maatschappelijk aantrekkelijk is en qua kosten goed te dragen is. Dat maakt De Veldkamp een zwembad waar we trots op kunnen zijn en blijven.’

Uit het onderzoek blijkt dat het zwembad naar behoren wordt geëxploiteerd. Vraag en aanbod zijn goed op elkaar afgestemd. In vergelijking met andere baden doet De Veldkamp het qua bezoekaantallen goed. De Veldkamp scoort gemiddeld met de dekking van kosten. Uit het rapport blijkt dat de mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren, zonder extra investeringen, beperkt zijn. Alle scenario’s, van sloop tot uitbreiding op de huidige locatie, zijn doorgerekend. Nieuwbouw op een andere locatie is de duurste variant. Uit het onderzoek blijkt dat een doelgroepenbad en het huidige bad met uitbreiding globaal dezelfde kosten met zich mee brengen. Andres c.s. stelt daarom voor om het zwembad uit te breiden met een waterspeeltuin en de kuurhoek te vergroten. Dit, naast exploitatieverbeterende maatregelen. Als organisatievorm biedt een externe verzelfstandiging van beheer en exploitatie de beste langjarige maatschappelijke borging.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Het college kan zich vinden in de conclusies van het rapport en neemt de aanbevelingen uit het rapport over. De structurele bijdrage van de gemeente aan het zwembad wordt taakstellend bepaald op jaarlijks € 450.000,-. Dit ligt ruim onder de huidige bijdrage van bijna € 470.000,-. Als organisatievorm kiest het college eerst voor een overgangsperiode van interne verzelfstandiging op basis van contractmanagement om daarna externe verzelfstandiging mogelijk te maken.
Het rapport is om reactie voorgelegd aan het zwembadpersoneel. Definitieve besluitvorming over het rapport vindt plaats in de raadsvergadering van 15 november 2011.

(Veluweland.nl)


advertentie

Dewi Online